Bloodshed Dev-C++ 4.9.9.2 – Môi trường phát triển cho ngôn ngữ C/C++ | Technetvietnam

Dev-C ++ đổ máu là một IDE cho C / C ++. C / C ++ là một ngôn ngữ lập trình rất mạnh, có khả năng quản lý cao và có thể được điều chỉnh cho phù hợp với các hệ điều hành khác nhau. Hiện tại, có rất nhiều IDE hỗ trợ lập trình C / C ++ như Turbo C, Visual C ++,… và Bloodshed Dev-C ++ là Mobile IDE đầu tiên.

Chương trình Dev-C ++ Chức năng đầy đủ của một IDE chuyên nghiệp, từ chỉnh sửa, giúp gỡ lỗi và hỗ trợ thư viện cho các lập trình viên C / C ++ (bao gồm cả viết chương trình cho DOS và chương trình cho Windows). Với IDE này, bạn có thể tạo các chương trình C / C ++ chuyên nghiệp một cách dễ dàng, nhanh chóng và đơn giản.

Các tính năng chính của Bloodshed Dev-C ++

 • Hỗ trợ cho các trình biên dịch dựa trên GCC
 • Tích hợp trình gỡ lỗi (sử dụng GDB)
 • Hỗ trợ đa ngôn ngữ
 • Trình duyệt phân lớp
 • Hoàn thành mã
 • Gỡ lỗi trình duyệt
 • Quản lý dự án
 • Tùy chỉnh trình chỉnh sửa tô sáng cú pháp
 • Tạo Windows, bảng điều khiển, thư viện tĩnh và DLL một cách nhanh chóng
 • Hỗ trợ các khuôn khổ để tạo các loại dự án của riêng họ
 • Tạo một tập tin
 • Chỉnh sửa và sắp xếp các tệp nguồn
 • Quản lý công cụ
 • Hỗ trợ in ấn
 • Tìm và thay thế các chức năng
 • Quản lý gói, dễ dàng cung cấp các thư viện bổ sung
 • Hỗ trợ CVS
 • Lập danh sách việc cần làm
 • Cửa sổ màn hình CPU

Phần mềm lập trình Bloodshed Dev-C ++

Yêu cầu cấu hình để sử dụng Bloodshed Dev-C ++

 • Windows 95 trở lên
 • RAM 32 MB
 • Các tệp thực thi Dev-C ++ được biên dịch yêu cầu MSVCRT.DLL (đi kèm với Windows 95 OSR 2 trở lên).

Csss