Bluesofts AccHelper 3.1.0 – Đọc số thành chữ trong Excel | Technetvietnam

Bluesofts AccHelper (Trợ lý kế toán) là một phần bổ trợ Excel, dùng để chuyển số sang chữ một cách nhanh chóng mà không bị lỗi font. Nó cũng có thể đọc thời gian, thay đổi km rất dễ dàng.

Giao diện chuyển đổi chữ cái sang số trên Bluesofts AccHelper
Giao diện chuyển đổi chữ cái sang số trên Bluesofts AccHelper

Bluesofts AccHelper Hoàn toàn tương thích với Excel 2003, 2007, 2010, 2013, 2016 phiên bản 32bit và 64bit. Ngoài ra, nó còn cung cấp chức năng chuyển đổi font chữ từ TCVN3, VNI sang UNICODE với tốc độ chuyển đổi rất nhanh.

Chức năng chính của phần mềm Bluesofts AccHelper

 • Cung cấp chức năng Đọc số sang tiếng Việt hoặc tiếng Anh trong Microsoft Excel:
  • Hàm VND () đọc tiếng Việt
  • Hàm USD () đọc tiếng Anh
 • Chuyển đổi văn bản sang Unicode nhanh chóng.
Giao diện nhập công thức
Giao diện nhập công thức

Cơ cấu chức năng trong Trợ lý Kế toán

VND (Total, OutputType, Unit1, Unit2, MUnit2, HasGroupingSymbol). Đằng kia:

 • Số lượng: Số tiền được chuyển đổi thành văn bản.
 • Loại đầu ra: Là một số, nếu giá trị là 1 thì hàm trả về kiểu chuỗi TCVN3, 2 kiểu chuỗi VNI và 3 kiểu chuỗi Unicode.
 • Bài 1: Giá trị của chuỗi, cho biết loại tiền tệ, ngầm định là “đồng”.
 • Mục 2: Giá trị của chuỗi, cho biết loại đơn vị tiền tệ cho một số lẻ, được hiểu ngầm là “xu”.
 • MUnit2: Là số nhân với số lẻ Tổng, đổi số lẻ từ Unit1 thành Unit2, giá trị mặc định là 1.
 • HasGroupingSymbol: Một giá trị kiểu logic (boolean), nếu TRUE thì chuỗi kết quả sẽ có dấu phẩy (,) ngăn cách các câu, FALSE là giá trị mặc định không có dấu phẩy (,).

Qua Trợ lý kế toán, việc chuyển đổi số sang chữ cái trong Excel trở nên rất dễ dàng. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng VnTools để chuyển số sang chữ trong Excel, Word.

Csss