ChemDraw Ultral -Download- Tải về | Technetvietnam


ChemDraw Ultral hỗ trợ người dùng học tập, giúp người dùng tạo cấu trúc hóa học của các nguyên tố một cách dễ dàng, thực hiện các phản ứng hóa học dễ dàng trên hệ điều hành windows. Đặc biệt, chương trình còn hỗ trợ người dùng chuyển đổi các cấu trúc này sang hình ảnh.

ChemDraw Ultral là một công cụ thiết kế bản vẽ giúp bạn lập phương trình phản ứng hóa học và cấu trúc phân tử của từng nguyên tố trong hóa học. Sử dụng tiện ích này để vẽ các cấu trúc phân tử kim loại-hữu cơ, axit amin, chuỗi phân tử DNA và RNA, và các hình dạng phức tạp khác nhau.


Các phương trình phản ứng hóa học thường có cấu trúc phức tạp, sẽ rất lãng phí thời gian nếu bạn phải ngồi vẽ từng cấu trúc phân tử ra giấy rồi in thành nhiều bản. Phần mềm thiết kế bản vẽ, rất ít phần mềm có thể tạo ra cấu trúc này, ChemDraw Ultral là một trong số ít phần mềm như vậy.

ChemDraw Ultral

Tải xuống ChemDraw Ultral – Phần mềm tạo cấu trúc hóa học nhanh chóng


ChemDraw Ultral có khả năng xử lý truy vấn mạnh mẽ và bao gồm nhiều tính năng, bạn có thể thêm ký tự hoặc chèn văn bản Văn bản dưới dạng chú thích hoặc ký tự chính., Dễ dàng tìm thấy vị trí chính xác cho từng phần tử .., giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian cũng như cải thiện độ chính xác của phân tử.được sản xuất.


Giống như các phần mềm khác, ChemDraw Ultral cũng tự động lưu các thao tác công việc vào “lịch sử công việc”, bạn có thể xem lại hoặc quay lại bước này một cách dễ dàng. Cấu trúc phân tử và phương trình phản ứng được tạo và lưu trữ trong SVG (dành cho hệ điều hành Windows), CDX, XML …


Các tính năng chính của ChemDraw Ultral:


– Cấu trúc phân tử hóa học tự xử lý.
– Thay đổi tên cấu trúc hóa học.
– Lập chuỗi phản ứng, phương trình hóa học.
– Tạo cấu trúc phân tử kim loại hữu cơ, axit amin, vòng benzen, chuỗi phân tử ADN, ARN …
– Tìm vị trí chính xác của các phần tử.
– Lưu các thao tác làm việc một cách tự động.
– Lưu các phân tử, phương trình phản ứng dưới dạng SVG, CDX, XML …

Csss