Download 15 seconds ADB Installer cho Windows 1.4.3 | Technetvietnam


15 seconds ADB Installer for Windows là ứng dụng hỗ trợ cài đặt ADB Fastboot – công cụ để lập trình viên can thiệp và điều chỉnh thiết bị Android, chỉnh sửa các ứng dụng từ hệ điều hành Windows. Thành viên XDA Snoop05 đã phát hành một công cụ rất hữu ích có tên là Trình cài đặt ADB 15 giây giúp cài đặt rất dễ dàng.

15 giây ADB Installer cho Windows cho phép bạn cài đặt nhanh chóng và dễ dàng ADB Fastboot trên windows, điều này cần thiết để bạn có thể khởi chạy chương trình cơ sở, hạt nhân hoặc khôi phục thông qua việc sử dụng các lệnh ADB Fastboot.

Đối với hệ điều hành Mac, bạn sử dụng Trình cài đặt ADB cho Mac để cài đặt 2 công cụ Fastboot ADB. Cũng giống như Trình cài đặt ADB 15 giây dành cho Windows, Trình cài đặt ADB dành cho Mac hỗ trợ cài đặt tương đối nhanh.

tải xuống trình cài đặt adb 15 giây cho windows

Thông thường, để ngắt hệ điều hành Android khỏi máy tính, bạn có thể cần tải xuống một tệp 500MB chỉ để thiết lập ADB Fastboot, việc này rất phức tạp và tốn thời gian. Tuy nhiên, với sự trợ giúp của ADB Installer trong 15 giây, mọi thứ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Sau khi tải xuống công cụ, bạn chỉ cần chạy nó và thực hiện một vài bước.

Các tính năng chính của Trình cài đặt ADB 15 giây dành cho Windows:

– Cài đặt ADB Fastboot cho Windows
– Cài đặt ADB Fastboot nhanh chóng và dễ dàng
– Can thiệp và điều chỉnh các thiết bị Android

Csss