Download Auto Mouse Click – Phần mềm tự động click chuột PC, Laptop -t | Technetvietnam

giới thiệu Nhấp chuột tự động

Nhấp chuột tự động là một công cụ giúp người dùng thực hiện các hành động lặp đi lặp lại tẻ nhạt bằng cách tự động hóa các thao tác của chuột. Nhấp chuột tự động cho phép thực hiện nhiều thao tác chỉnh sửa, bao gồm nhấp chuột trái / phải, nhấp đúp, nhấp chuột vào giữa, di chuột, cuộn lên / xuống và các phím đặc biệt. Ngoài ra, chỉ cần nhấn phím “Enter” và “Tab” để nhập văn bản trong nhận xét, hiển thị màn hình nền, khởi chạy chương trình, chụp ảnh màn hình và mở tệp WAV.

nhấp chuột tự động

Tải xuống Auto Mouse Click – Phần mềm để tự động hóa các thao tác chuột

Nhấp chuột tự động hỗ trợ chỉnh sửa từng hành động về thời gian trễ (tính bằng mili giây), lặp lại các tham số và nhận xét, sử dụng công cụ chuyển đổi thời gian tích hợp để chuyển đổi giây, phút và giờ thành phần nhỏ của hàng nghìn giây và ngược lại.

Các tính năng chính của tiện ích

– Tự động hóa các thao tác chuột

– Nhập văn bản trong nhận xét, hiển thị màn hình nền, khởi chạy chương trình, chụp ảnh màn hình và mở tệp WAV thông qua tổ hợp phím “Enter” và “Tab”

– Bộ chuyển đổi thời gian tích hợp

– Chỉnh sửa từng hành động về thời gian trễ

Phần mềm liên quan

Auto Click cũng là phần mềm click chuột tự động giúp bạn đơn giản hóa các thao tác lặp đi lặp lại trên máy tính, sử dụng Auto Click cho phép bạn thiết lập khoảng thời gian cho các thao tác click chuột tự động, click đơn hoặc nhấp đúp.

Csss