Download Matlab r2022a – Hỗ trợ nhập các công thức toán học -taimienp | Technetvietnam


Matlab là phần mềm hỗ trợ học toán, cung cấp môi trường để tính toán và lập trình số, thực hiện các phép tính số với ma trận, hàm đồ thị hoặc thông tin đồ thị. Matlab đã có một quá trình phát triển và cải tiến tính năng không ngừng, phục vụ cho việc học toán, thử nghiệm nhiều mô hình trong thực tế và kỹ thuật.

Phần mềm Matlab giúp bạn thực hiện các phép tính số với ma trận, đồ thị hàm số, đồ thị với thông tin cho trước, ngoài ra Matlab còn tạo giao diện người dùng cũng như tạo liên kết với các công cụ lập trình bằng nhiều ngôn ngữ khác.

tải xuống matlab

Tải xuống Matlab, phần mềm hỗ trợ nhập các biểu thức và công thức toán học

Matlab tạo ra một môi trường đơn giản với đầy đủ các công cụ giúp người dùng nhập các biểu thức, công thức toán học và thực hiện các phép tính một cách dễ dàng. Matlab có đầy đủ các kiểu dữ liệu đơn giản như: số nguyên, số thực, ký tự, logic; một chuỗi ký tự được đặt trong dấu ngoặc kép hoặc đơn; ma trận số kiểu nối tiếp… Phần mềm này sẽ cho phép người dùng tính toán các số với ma trận, vẽ đồ thị hàm số hoặc đồ thị thông tin, thực hiện các thuật toán phức tạp.

Matlab phân biệt chữ hoa chữ thường khi nhập dữ liệu tính toán, thêm lệnh tác vụ, cho phép khai báo hàm, thực hiện cấu trúc rẽ nhánh và lặp. MatLab cho phép thao tác với nhiều loại cú pháp tốc ký khác nhau để tăng tốc độ lập trình, đặc biệt là từ các dòng lệnh. Matlab cũng giúp người dùng tạo nhiều loại biểu đồ khác nhau như biểu đồ đường, biểu đồ điểm, lớp màu hai chiều, đường đồng mức và đường cong và bề mặt ba chiều …

Với hàng loạt ứng dụng của mình, các ứng dụng Matlab giờ đây đã trở nên quen thuộc với sinh viên kỹ thuật và lập trình viên nói chung. Matlab còn tạo giao diện người dùng và liên kết đến các chương trình máy tính viết bằng nhiều ngôn ngữ lập trình khác, hỗ trợ tối đa cho các công việc lập trình chung.

Ngoài ra, Matlab cũng là một trong những phần mềm thống kê Hiện tại, Matlab hỗ trợ tạo các biểu đồ định lượng và định tính cho nhiều loại sản phẩm công ty và doanh nghiệp.

Các tính năng chính của Matlab:

– Hỗ trợ nhập và tính toán các công thức toán học

– Tích hợp các kiểu dữ liệu phong phú

– Tính toán các số với một ma trận

– Vẽ nhiều dạng đồ thị phức tạp

– Thử nghiệm với nhiều mô hình trong thực tế và kỹ thuật.

Csss