Download Notion Cho Windows – Ghi chú, quản lý và lưu trữ tài liệu dự | Technetvietnam

1. Giới thiệu về khái niệm

Phản ứng là công cụ quản lý dự án kết hợp nhiều chức năng sẽ khiến bạn ngạc nhiên, từ ứng dụng ghi chú, công cụ quản lý công việc, công cụ bán hàng cho đến trình bày và lưu trữ tài liệu. Các khối khái niệm để tương tác với tài liệu, là các phần nội dung mà bạn thêm vào, chẳng hạn như các mục tác vụ, đoạn mã, hình ảnh, tệp nhúng. Hiện Notion còn cung cấp các gói cước sử dụng miễn phí và gói nâng cao với nhiều tính năng hấp dẫn.

phản ứng

Tải xuống Ghi chú, Ghi chú, quản lý và lưu tài liệu dự án

Phản ứng Là nơi lưu trữ, kết hợp và sắp xếp tài liệu theo cách phù hợp nhất với bạn, bảng Kanban, lịch và tính năng xem danh sách giúp bạn luôn có mặt trong chương trình làm việc của mình và luôn biết dự án đang ở đó. Với công cụ này, bạn có thể chuẩn bị không gian làm việc của mình theo bất kỳ cách nào, cộng tác với nhiều người khác trong thời gian thực, công việc của bạn, được đồng bộ hóa trên tất cả các thiết bị để tăng năng suất của bạn.

2. Các tính năng chính của Notion:

– Biên dịch và lưu trữ tài liệu cho các dự án.

– Hiển thị lịch trình, quản lý tác vụ.

– Cập nhật và đồng bộ dữ liệu trên nhiều thiết bị.

– Cộng tác trong thời gian thực.

3. Liên quan mềm

Epicflow là một công cụ quản lý đa dự án dựa trên khoa học và nghiên cứu, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho giao diện giữa các bộ phận nhân sự của dự án, các lợi thế Epicflow có thể nói là khả năng lập kế hoạch chi tiết cho các dự án, giám sát tiến độ và hiệu suất, phân bổ chi phí và nguồn lực một cách hợp lý.

Csss