Download NX 2021, NX 2020, NX12, NX11, NX10, NX9 Full | Technetvietnam

Phần mềm Siemens NX nổi tiếng cung cấp giải pháp PLM hoàn chỉnh cho toàn bộ vòng đời sản phẩm bao gồm: Thiết kế đến gia công, thiết kế khuôn, phân tích mô phỏng, v.v. Ứng dụng trong mọi lĩnh vực như: Cơ khí, Hàng không & Quốc phòng, Giao thông Vận tải, Máy móc & Thiết bị Công nghiệp, Điện tử & Công nghệ cao. Và NX được sử dụng tại các công ty công nghệ lớn trên thế giới và tại Việt Nam như: Samsung, Canon, Panasonic, Nissan, Foster, Vinfast, v.v.

Làm chủ phần mềm NX, các ứng dụng hiệu quả trong công việc, .. Giúp các kỹ sư có cơ hội lớn trong công việc nghề nghiệp

1. Tải xuống Hướng dẫn cài đặt đầy đủ NX 4 – 32 64 bit Một số phiên bản:

2. Tải NX 6 – 32 64 bit full> Hướng dẫn cài đặt NX10 đầy đủ


3. Tải NX 7.5 – 32 64 bit đầy đủ> Hướng dẫn cài đặt NX11 đầy đủ


4. Download NX 8.0 – 32 64 bit full> Hướng dẫn cài đặt NX12 đầy đủ


5. Download NX 8.5 – 32 64 bit full> Hướng dẫn sửa lỗi bản quyền [-97] [-15]


6. Tải xuống NX 9.0 – 64 bit đầy đủ


7. Tải xuống NX 10.0 – 64 bit đầy đủ


8. Tải xuống NX 11.0 – 64 bit đầy đủ


9. Tải xuống NX 12.0.0 – 64 bit đầy đủ


10. Tải xuống NX 12.0.2 – 64 bit đầy đủ


11. Tải xuống NX 13-1847-64 bit đầy đủ

12. Tải xuống NX 2020-1926-64 bit đầy đủ
13. Tải xuống NX 2020-1930-64 bit đầy đủ
14. Tải xuống NX 2020-1934-64 bit đầy đủ
15. Tải xuống NX 2021-1938-64 bit đầy đủ
16. Tải xuống NX 2021-1942-64 bit đầy đủ Việc sử dụng ống nhựa PVC tại Cần Thơ để xây dựng sân vườn gia đình

Phần mềm Java được hỗ trợ: Tải xuống tại đây
Moldex3D Add-on trên NX: Easy Fill Advanced
Thư viện khuôn tổng hợp: Trình hướng dẫn khuôn cơ sở dữ liệu, EDW, PDW

Csss