Download ONVIF Device Manager 2.2.250 | Technetvietnam


ONVIF Device Manager là một ứng dụng mã nguồn mở giúp bạn quản lý video mạng thông qua giao thức ONVIF. Ứng dụng cung cấp tất cả các công cụ thiết yếu để quản lý thiết bị và thực hiện các tác vụ xử lý chuyên nghiệp như phân tích video, phát video trực tiếp hoặc quay video.

Trình quản lý thiết bị ONVIF hoạt động dựa trên một kiến ​​trúc phức tạp, làm cho thư viện Onvifdm trở thành cấu trúc cốt lõi và là ứng dụng khách của giao thức ONVIF, cho phép bạn toàn quyền kiểm soát thiết bị phát lại video. Ngoài ra, Trình quản lý thiết bị ONVIF cũng có các tính năng bất thường khác, liên quan đến phần sụn: các ứng dụng thường được sử dụng để nâng cấp thiết bị hoặc khôi phục cài đặt gốc về phần sụn trước đó.

Trình quản lý thiết bị ONVIF

Tải xuống Trình quản lý thiết bị ONVIF – Phần mềm quản lý video mạng qua giao thức ONVIF

Để khai thác các thiết bị thông qua giao thức ONVIF, bạn có thể sử dụng công cụ Rogue Stream ONVIF với khả năng thực hiện nhiệm vụ tổ chức toàn bộ thông tin điều khiển trên các thiết bị phát video, ngoài ra Rogue Stream ONVIF còn lưu trữ danh sách các thiết bị hệ thống trong chương trình thông qua khai thác tính năng.

Trình quản lý thiết bị ONVIF xác định danh sách thiết bị phát video thông qua các công cụ có sẵn của ứng dụng, cho phép chọn địa chỉ cho thiết bị thông qua các thao tác xử lý trực tiếp cũng như yêu cầu ứng dụng tìm kiếm thông tin và thực hiện các thao tác khác. Các dịch vụ khác như ghi âm.

Các tính năng chính của Trình quản lý thiết bị ONVIF:

– Quản lý video mạng qua giao thức ONVIF.

– Quản lý các thiết bị phát video.

– Nâng cấp phần mềm.

– Khôi phục cài đặt gốc của thiết bị.

– Phân tích video.

– Định cấu hình các sự kiện và siêu dữ liệu.

– Điều khiển camera PTZ.

– Cấu hình bộ mã hóa dữ liệu.

Csss