Download PDF Split Or Merge | Technetvietnam

Giới thiệu Tách hoặc Hợp nhất PDF

Bạn có thể dễ dàng tách hoặc kết hợp các tệp PDF với các tùy chọn có sẵn cho Tách hoặc hợp nhất PDF hoặc hợp nhất các tệp với PDF Split hoặc Merge một cách nhanh chóng và hiệu quả. PDF Split Or Merge được đánh giá là một trong những phần mềm ghép file PDF tốt nhất hiện nay, điểm đặc biệt của phần mềm ghép file PDF này là hoàn toàn miễn phí, đây là một trong những lý do tạo nên sự khác biệt. sự hấp dẫn của phần mềm này. Cách kết hợp các tệp PDF với Tách hoặc hợp nhất các tệp PDF Nó cũng khá đơn giản, hãy xem hướng dẫn của chúng tôi bên dưới:

tách hoặc hợp nhất pdf

Tải xuống PDF Split or Merge – Phần mềm hiệu quả để hợp nhất các tệp PDF

1. Tách các tệp PDF thành các tài liệu khác nhau

– Chọn tab PDF và trích xuất trang riêng biệt
– Trong khung Source File, chọn Browse để nhập đường dẫn chứa file PDF cần chia nhỏ.
– PDF Split Or Merge cho phép chọn đầu ra cho văn bản bằng cách nhấp vào Duyệt qua trong một khung
Thư mục đích. Nếu bạn muốn tài liệu mới nằm trong cùng thư mục với tệp gốc, hãy chọn Sử dụng cùng thư mục PDF.
– Chọn Thêm Trang để nhập số lượng tệp bạn muốn tạo. Chọn Xóa để xóa
các trang không cần thiết hoặc Xem PDF để kiểm tra văn bản trước khi tách.
– Chọn Chia ra đến quá trình cô lập bát đầu tiên.

2. Hợp nhất, hợp nhất nhiều tệp PDF thành một tài liệu PDF.
– Chọn tab Hợp nhất các tệp PDF.

– Trên Select PDF File, chọn Add PDF File để chọn đường dẫn chứa các tập tin cần trộn. Bạn nên giữ cài đặt mặc định Nhập Phạm vi Trang nếu PDF có số lượng trang nhỏ hoặc đặt lại trang khi PDF có nhiều trang ở định dạng 1-100, 101-200 …
– Nhấp vào Xóa để xóa các trang không cần thiết của văn bản thù địch hoặc Xóa để xóa tất cả các trang được liệt kê.
– Chọn Browse in Destination Folder và khung File Name để chọn thư mục đích. Lưu ý, lưu tên dưới dạng đuôi tệp * .Pdf.
– Nhấn Merge để quá trình hợp nhất có hiệu lực.
– Chọn một thẻ Trích xuất hình ảnh.
– Nhập đường dẫn chứa tệp hình ảnh PDF cần chia nhỏ, trong Duyệt tìm PDF.
– Chỉ định thư mục đích trong thủy thủ.
– Chọn Trích xuất hình ảnh để thực hiện công việc.

Không chỉ vậy, PDF Split Or Merge còn cho phép bạn trích xuất, xoay và soạn văn bản. Bạn có thể tùy chọn cấu hình văn bản để bao gồm nén và ghi đè các tệp khác trong đầu ra.

Các tính năng chính của phần mềm để nối các tệp PDF Chia nhỏ hoặc Hợp nhất

– Tách các tệp PDF thành các tài liệu riêng biệt.
– Kết hợp các tệp PDF khác nhau thành một tệp PDF.
– Tách các hình ảnh trong PDF thành các tệp hình ảnh khác nhau.
– Tùy chọn thay đổi cài đặt cấu hình.
– Hỗ trợ kéo và thả chuột.
– Hoạt động nhanh chóng và hiệu quả.

Phần mềm liên quan

Khi cần hợp nhất các tập tin PDF, Adolix Split Merge PDF cũng là một lựa chọn tốt, ngoài ra, Adolix Split & Merge PDF còn cho phép người dùng tạo mật khẩu cho các tập tin PDF. Ngoài ra, PDF Split or Merge cũng có thể chia hình ảnh trong PDF thành các tệp hình ảnh riêng biệt.

Csss