Download Power BI Mới nhất | Technetvietnam

1. Giới thiệu chung về Microsoft Power BI

Microsoft Power BI chuyển đổi dữ liệu công ty của bạn thành một hình ảnh hấp dẫn và dễ hiểu, giúp bạn và công ty của bạn dễ dàng thu thập thông tin, tổ chức và hình thành các chiến lược kinh doanh hiệu quả. Hệ thống này được tạo ra để thông báo cho bạn, xác định các xu hướng khi chúng xảy ra và điều hướng doanh nghiệp của bạn đến thành công. Bao gồm trong bộ phần mềm là một số công cụ chuẩn bị dữ liệu phức tạp, làm cho quá trình lập mô hình dữ liệu thường tích lũy thời gian và khó khăn trở nên dễ dàng hơn nhiều.

hóa đơn điện

Tải xuống Power BI – Nền tảng trực quan hóa và phân tích dữ liệu

Mặc dù được thiết kế để hoạt động tốt nhất với phần mềm Microsoft, chẳng hạn như Excel, Azure SQL DB và SharePoint, nó cũng dễ dàng kết nối với nhiều công cụ bổ sung, từ hầu hết mọi cơ sở dữ liệu liên hệ và không bị ràng buộc với nhiều ứng dụng web trực tuyến. Microsoft Power BI cũng cung cấp quyền truy cập vào các dịch vụ đám mây của bên thứ ba như GitHub, Zendesk, Marketo và Salesforce.

2. Các tính năng chính của Microsoft Power BI

– Tích hợp với các công cụ quản lý doanh nghiệp phổ biến như SharePoint, Office 365, Spark, Hadoop, Google Analytics, SAP, Salesforce và MailChimp …

– Tạo các biểu đồ và đồ thị khác nhau để minh họa dữ liệu.

Tính năng học máy được tích hợp sẵn có thể phân tích dữ liệu và giúp người dùng xem các xu hướng có giá trị và đưa ra dự đoán.

– Cá nhân hóa mạnh mẽ cho phép người dùng tạo trang tổng quan để truy cập dữ liệu họ cần một cách nhanh chóng

– Giữ an toàn cho dữ liệu, cung cấp các kiểm soát chi tiết đối với cả truy cập bên trong và bên ngoài.

3. Phần mềm liên quan

Zoho Analytics cũng là một dịch vụ phân tích dữ liệu dựa trên Web cho phép người dùng dễ dàng nhập dữ liệu từ các URL Web và nguồn cấp dữ liệu URL, sao chép và dán dữ liệu vào hộp thoại nhập, nhập dữ liệu từ máy chủ FTP và hơn thế nữa. Zoho Analytics cũng hiển thị dữ liệu trực quan trên nhiều biểu đồ khác nhau, xem dữ liệu báo cáo chi tiết để người dùng tương tác với dữ liệu dễ dàng.

Csss