Download RaiDrive 2022.3.30 – Quản lý dịch vụ đám mây -taimienphi.vn | Technetvietnam

RaiDrive hoạt động với các dịch vụ lưu trữ đám mây phổ biến nhất hiện nay, cụ thể là Dropbox, OneDrive, Google Drive, Google Photos, Google Team Drive & WebDAV, Lưu ý rằng bạn có thể định cấu hình ứng dụng để kết nối lại khi đăng nhập hoặc đảm bảo rằng bạn có thể kết nối với tài khoản khác. RaiDrive cho phép bạn cung cấp nội dung chỉ đọc – một giải pháp hữu ích nếu người dùng chỉ cần xem dữ liệu.

đột kích

Tải xuống RaiDrive, tiện ích quản lý nhiều tài khoản dịch vụ lưu trữ đám mây cùng lúc

Các tính năng đáng chú ý khác của RaiDrive là hỗ trợ chỉnh sửa và quản lý tệp như trong các ứng dụng lưu trữ đám mây, bao gồm sao chép, di chuyển và sửa đổi dữ liệu nhưng với tốc độ nhanh hơn khi bạn thực hiện trên trình duyệt. Về bảo mật, nhà phát triển tuyên bố rằng RaiDrive không lưu trữ mật khẩu, ngay cả khi bạn xem các tệp và thư mục trong Windows Explorer, nó sẽ được bảo vệ như được cung cấp bởi Google, Dropbox hoặc Microsoft, hãy tải xuống ứng dụng nếu bạn có nhiều dữ liệu được lưu trữ trên dịch vụ đám mây.

Các tính năng chính của ứng dụng RaiDrive:

– Quản lý tất cả các dịch vụ đám mây ở một nơi

– Hoạt động với hầu hết các dịch vụ lưu trữ đám mây phổ biến

– Sao chép, di chuyển và sửa đổi dữ liệu với tốc độ nhanh hơn trong trình duyệt

– Mức độ bảo mật dữ liệu tương đương với Google, Dropbox hoặc Microsoft

Csss