Download SPSS 22 64bit – Phần mềm thống kê, phân tích dữ liệu -taimien | Technetvietnam

1. Giới thiệu về phần mềm SDSS

Phần mềm SPSS Có rất nhiều phiên bản khác nhau mà bạn có thể tìm và sử dụng dễ dàng ngay lập tức, chẳng hạn như SPSS 16, SPSS 18, SPSS 20 và SPSS 22. Trong số đó, SPSS 20 và 22 là hai phiên bản có giao tiếp tốt nhất. ngoại hình, màu sắc, tính năng và được nhiều người sử dụng để hỗ trợ công việc của họ. SPSS sẽ giải phóng người dùng khỏi những rắc rối khi tổng hợp và phân tích khối lượng lớn dữ liệu hàng ngày.


SPSS

Tải xuống SPSS – Phần mềm thống kê, phân tích dữ liệu

Phiên bản SPSS dành cho Mac cũng có các tính năng tương tự, hỗ trợ bạn xử lý khối lượng lớn dữ liệu kinh doanh, sử dụng cho các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô.

Các tính năng mạnh mẽ được người dùng SPSS đánh giá cao là khả năng phân tích tuyệt vời và chức năng chia sẻ tuyệt vời với những người dùng khác. Hơn nữa, SPSS có hàng trăm tùy chọn môi trường đồ họa khác nhau, khả năng tích hợp Microsoft Office và làm việc với các hộp thoại và menu mô tả đơn giản. Đối với những người làm công tác nghiên cứu xã hội, xã hội học hay marketing thì SPSS là một công cụ hỗ trợ không thể thiếu.

2. Chương trình tích hợp trong SPSS

SPSS bao gồm 4 chương trình hỗ trợ nhu cầu phân tích dữ liệu phức tạp của người dùng

Chương trình thống kê: Chương trình Thống kê SPSS cung cấp nhiều chức năng thống kê cơ bản, một số chức năng bao gồm thống kê tần suất, điều chỉnh chéo và thống kê biến thiên.

Chương trình mô hình hóa: Chương trình SPSS Modeler cho phép người dùng xây dựng và xác nhận các mô hình dự đoán bằng cách sử dụng các thủ tục thống kê nâng cao.

Phân tích Văn bản cho Chương trình Đánh giá: Chương trình Phân tích văn bản cho Khảo sát giúp quản trị viên khảo sát khám phá xu hướng từ câu trả lời cho các câu hỏi khảo sát mở sẵn.

Trình thiết kế hình ảnh hóaVisualization Designer: Chương trình Visualization Designer cho phép các nhà nghiên cứu sử dụng dữ liệu của họ để dễ dàng tạo ra nhiều loại hình ảnh như biểu đồ mật độ và Boxplots.

Ngoài bốn chương trình nêu trên, SPSS còn cung cấp các giải pháp quản lý dữ liệu, cho phép các nhà nghiên cứu thực hiện lựa chọn trường hợp, tạo dữ liệu phái sinh và định hình lại tệp. Ngoài ra còn có một giải pháp để kiểm tra dữ liệu, cho phép người dùng lưu trữ một từ điển siêu dữ liệu. Từ điển siêu dữ liệu hoạt động như một kho lưu trữ tập trung thông tin liên quan đến dữ liệu như ý nghĩa, mối quan hệ với dữ liệu, nguồn gốc, cách sử dụng và các định dạng khác.

3. Cách nhập dữ liệu từ Excel vào SPSS

Thông thường khi xử lý dữ liệu thống kê bằng SPSS, chúng ta thường phải nhập dữ liệu từ Excel vào SPSS, có thể có một số bạn chưa biết cách nhập dữ liệu từ Excel vào SPSS, các bạn có thể tham khảo qua bài viết hướng dẫn. Cách nhập dữ liệu từ Excel vào SPSS đặc biệt là trong tikaenphi.

4. Phần mềm liên quan

SSuite Office Accel Spreadsheet cũng là một trong những phần mềm văn phòng có chức năng thống kê và phân tích dữ liệu hiệu quả trong toán học, đặc biệt là Bảng tính SSuite Office Accel Tương thích với các ứng dụng Excel để tính toán hiệu quả hơn và nhanh hơn.

Csss