Download SQL Server Management Studio Express SP3 64bit | Technetvietnam


SQL Server Management Studio Express là một công cụ quản lý đồ họa hỗ trợ quản lý sự kiện SQL Server 2005 Express Edition với các dịch vụ nâng cao. Ngoài ra, SQL Server Management Studio Express cũng có khả năng quản lý các đối tượng SQL Server Database Engine được tạo bởi phiên bản SQL Server 2005.

SQL Server Management Studio Express đi kèm với một trình soạn thảo tập lệnh và các công cụ đồ họa để xử lý các đối tượng và chức năng của máy chủ. Tuy nhiên, SQL Server Management Studio Express không hỗ trợ khả năng quản lý Dịch vụ phân tích SQL Server, Dịch vụ tích hợp, Dịch vụ thông báo, Dịch vụ báo cáo, Đại lý SQL Server hoặc SQL Server 2005 Mobile Edition.

Hiện tại, Microsoft đã phát triển phiên bản lập trình Microsoft SQL Server 2008 hỗ trợ thiết kế nhiều ứng dụng, cung cấp giao diện trực quan để người dùng có thể viết mã và chạy trực tiếp, việc sử dụng Microsoft SQL Server 2008 cũng giúp đơn giản hóa việc phân quyền cho từng cơ sở dữ liệu của người dùng. và ngắn gọn.

studio quản lý máy chủ sql express

Để tải xuống SQL Server Management Studio Express và cài đặt nó, người dùng phải có quyền quản trị trên máy tính và nhấp vào liên kết SQLServer2005_SSMSEE.msi. Ngoài ra, SQL Server Management Studio Express hỗ trợ hệ thống x64 và EMT64 trong Windows trên Windows (WOW), nhưng không hỗ trợ hệ thống IA64.

Navicat for SQL Server cũng là ứng dụng quản lý và tạo cơ sở dữ liệu SQL Server được nhiều người sử dụng, ưu điểm của Navicat for SQL Server là cung cấp các thuật toán xử lý, mã hóa và bảo mật dữ liệu hiệu quả.

Với SQL Server Management Studio Express, người dùng quản lý cơ sở dữ liệu SQL Server Compact Edition một cách dễ dàng. Đặc biệt, SQL Server Management Studio Express cũng cung cấp các báo cáo tùy chỉnh và báo cáo Management Studio chạy trong SQL Server 2005 Express Edition.

Chức năng chính:

– Quản lý cơ sở dữ liệu.

– Cung cấp các báo cáo tùy chỉnh.

– Nhiều trình chỉnh sửa kịch bản và công cụ đồ họa.

– Quản lý đồ họa.

– Quản lý các đối tượng SQL Server Database Engine.

– Hỗ trợ hệ thống x64 và EMT64.

Csss