Download XML Viewer 3.0 – Xem và kiểm tra nội dung tập tin XML -taimie | Technetvietnam


XML Viewer là phần mềm cung cấp các tính năng kiểm tra nội dung của tệp XML cũng như cho phép người dùng thay đổi nội dung của tệp XML bằng cách chèn hoặc xóa nội dung, thêm và xóa các thuộc tính của tệp. hiện nay. Ngoài ra, XML Viewer tích hợp nhiều mẫu XSL tùy chọn cho các tệp XML, xem trước các tệp đầu ra và lưu nội dung vào các tệp HTML.

XML Viewer không chỉ được sử dụng khi người dùng muốn xem các tệp XML mà còn cung cấp khả năng chỉnh sửa nội dung. Với XML Viewer, người dùng có thể xem cấu trúc XML của toàn bộ tệp trong cửa sổ giao diện ứng dụng và chọn một trong hai cửa sổ có hai tính năng riêng biệt: một cửa sổ chỉnh sửa cho các tệp nguồn XML thô và một cửa sổ khác cho phép người dùng xem hình ảnh được nhúng trong XML các tập tin.

X-XMLCopyEditor cũng là một công cụ mạnh mẽ để tạo và chỉnh sửa các tập tin định dạng XML được nhiều người sử dụng, X-XMLCopyEditor tích hợp nhiều công cụ hỗ trợ như validate các lược đồ DTD / XML / RELAX NG, XSLT, XPath, hỗ trợ in ấn, tô sáng cú pháp …

trình xem xml

Chương trình XML Viewer hỗ trợ việc bổ sung văn bản, thuộc tính, phần tử con hoặc phần tử CDATA vào các nút XML. Ngoài ra, cửa sổ treeview hiển thị các nút tích hợp kéo và thả hoặc cho phép người dùng di chuyển lên và xuống giữa các nút. Các thuộc tính của mỗi nút được thay đổi hoặc xóa tùy theo mục đích sử dụng của người dùng, cũng như thêm các thuộc tính mới trong cửa sổ “Thuộc tính”.

Nếu như XML Viewer có khả năng xem lại và chỉnh sửa nội dung của các tập tin XML thì phần mềm XML Notepad cũng rất được ưa chuộng nhờ được tích hợp sẵn các tính năng tương tự thì XML Notepad hỗ trợ soạn thảo và chỉnh sửa các tài liệu ngôn ngữ XML. .

iTaxViewer là chương trình của Tổng cục thuế giúp doanh nghiệp đọc được các thông tin thuế của mình dưới định dạng XML như tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân, báo cáo hóa đơn, báo cáo tài chính, thông báo thuế, iTaxViewer là chương trình kết nối giữa doanh nghiệp và Tổng cục thuế mà bất kỳ doanh nghiệp nào cũng nên sử dụng.

Các tính năng chính của Trình xem XML:

– Kiểm tra nội dung của các tệp XML.

– Thay đổi nội dung của các tệp XML.

– Tích hợp nhiều mẫu XSL.

– Lưu nội dung vào các tệp HTML.

– Thêm văn bản, thuộc tính, phần tử con, v.v.

– Tích hợp tính năng kéo thả.

Csss