Editor – Tạo, chỉnh sửa và xóa cookie trên trình duyệt | Technetvietnam

Trình chỉnh sửa cookie là một tiện ích mở rộng của trình duyệt cho phép bạn tạo, chỉnh sửa và xóa cookie tab một cách hiệu quả. Đây là công cụ hoàn hảo để phát triển, thử nghiệm hoặc quản lý cookie theo cách thủ công nhằm bảo vệ quyền riêng tư của bạn.

Cookie-Editor cho phép bạn tạo, chỉnh sửa và xóa cookie
Cookie-Editor cho phép bạn tạo, chỉnh sửa và xóa cookie

Cài đặt Cookie-Editor

Qua Trình chỉnh sửa cookie, bạn có thể truy cập danh sách tất cả cookie trên trang hiện tại, tạo hoặc sửa đổi các cookie hiện có và xóa cookie trong tối đa ba lần nhấp. Tiện ích mở rộng này cũng cung cấp cho bạn tùy chọn nhập cookie hoặc xuất chúng trực tiếp vào khay nhớ tạm để tạo điều kiện cho việc chia sẻ hoặc lưu trữ cookie.

Đây là một công cụ lý tưởng để xem xét và quản lý cookie
Đây là một công cụ lý tưởng để xem xét và quản lý cookie

Sự liên quan Trình chỉnh sửa cookie Nó cũng là một công cụ lý tưởng cho nhiều ứng dụng được sử dụng để quản lý cookie theo cách thủ công. Nó có thể tối ưu hóa thời gian làm việc trên một trang web, kiểm tra trang web để đảm bảo chất lượng phần mềm và có thể mang lại lợi ích cho các chuyên gia SEO.

Nhanh chóng tạo một Cookie mới cho trang hiện tại
Nhanh chóng tạo một Cookie mới cho trang hiện tại

Tại thời điểm này Trình chỉnh sửa cookie có sẵn trên hầu hết các trình duyệt chính. Bạn có thể cài đặt nó trên Firefox, Microsoft Edge và trên tất cả các trình duyệt Chromium như Google Chrome, Opera và Vivaldi. Tiện ích bổ sung này cũng có sẵn trên Firefox dành cho Android, với giao diện tối ưu hóa cảm ứng, vì vậy bạn cũng có thể quản lý cookie của mình trực tiếp trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android của mình.

Cookie-Editor hiện có sẵn trên hầu hết các trình duyệt chính
Cookie-Editor hiện có sẵn trên hầu hết các trình duyệt chính

Các tính năng chính của Cookie-Editor

  • Xem danh sách tất cả Cookie: Xem danh sách tất cả Cookie của bạn trong một giao diện đơn giản.
  • Tạo Cookie mới: Nhanh chóng tạo một Cookie mới cho trang hiện tại.
  • Chỉnh sửa Cookie Hiện tại: Bạn có thể chỉnh sửa thông tin Cookie hiện có trên trang hiện tại.
  • Xóa Một hoặc Tất cả Cookie: Dễ dàng xóa Cookie khỏi trang hiện tại.
  • Xuất và Nhập Cookie: Nhập và xuất Cookie của bạn thành một tệp.

Csss