eTax 2.0.8 – Phần mềm kê khai thuế điện tử | Technetvietnam

eTax là phần mềm kê khai thuế do Tổng cục thuế phát hành và được Cục thuế TP.HCM chỉ định sử dụng thay cho iHTKK. phần mềm eTax sẽ giúp bạn kê khai thuế qua mạng một cách nhanh chóng và dễ dàng. Tờ khai thuế sẽ được chuyển đến cơ quan thuế và kết quả trả về tự động chính xác nhất cho người khai.

  Tải eTax - Phần mềm kê khai thuế qua mạng
Tải eTax – Phần mềm kê khai thuế qua mạng

Lợi ích của phần mềm kê khai thuế eTax

 • Khai thuế mọi lúc, mọi nơi.
 • Đơn giản hóa các thủ tục hành chính rườm rà.
 • Tìm kết quả trực tuyến.
 • Nhận ngay kết quả, không cần in tờ khai.
 • Tiết kiệm thời gian, không cần đến trực tiếp cơ quan thuế.

Hiện nay, các thủ tục của ngành thuế đã được chuẩn hóa và các cơ quan nhà nước đi đầu với công nghệ 4.0 đều có thủ tục điện tử. Nhờ đó, các cá nhân, tổ chức sẽ dễ dàng thực hiện các thủ tục kê khai thuế qua mạng, rút ​​ngắn thời gian, tiết kiệm chi phí. Các lỗi phát sinh trong quá trình nộp hồ sơ sẽ được báo cáo ngay lập tức để bạn có thể sửa lại cho người dùng, điều này khó có thể xảy ra nếu bạn sử dụng khai báo thông thường.

Tải eTax - Phần mềm kê khai thuế qua mạng
Tải eTax – Phần mềm kê khai thuế qua mạng

Các tính năng chính của phần mềm khai thuế điện tử eCax

 • Gửi tờ khai PDF từ HTKK vào hệ thống T-VAN.
 • Kí khai thuế theo phương thức điện tử.
 • Nộp tờ khai thuế qua mạng cho Sở Thuế.
 • Tìm tờ khai thuế một cách nhanh chóng.
 • Tìm kiếm thông báo của cơ quan thuế.

Phần mềm ECax ra đời nhằm giảm thiểu chi phí, thời gian cũng như các thủ tục hành chính rườm rà trong quá trình nộp thuế. Nó giúp người nộp thuế kê khai nhanh chóng, chính xác, đồng thời cơ quan thuế tiết kiệm được nhiều chi phí và nhân lực.

Tính năng mới trong phần mềm khai thuế điện tử eTax 2.0.8

Sử dụng một số tờ khai quyết toán thuế theo quy định tại Thông tư số 80/2021 / TT-BTC

 • Tờ khai quyết toán lệ phí: mẫu 02 / PBVMT, 02 / PHLPNG.
 • Tờ khai thuế vận tải nước ngoài: mẫu 01 / VTNN.
 • Tờ khai giải pháp dầu khí: mẫu 02 / LNCN-PSC, 02 / LNCN-VSP, 02 / TAIN-VSP, 01 / ĐĐB-VSP, 02 / PTHU-VSP, 02 / TNDN-VSP, 02 / PTHU-DK, 03 / PTHU-DK, 02 / TAIN-DK, 02 / TNDN-DK, 01 / QT-LNCL.
 • Tờ khai quyết toán lợi nhuận số dư mẫu 01 / QT-LNCL.
 • Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp cuối cùng theo mẫu số 03 / TNDN (triển khai tờ khai bổ sung).

Cập nhật tờ khai quyết toán thuế TNDN (mẫu 03 / TNDN)

 • Cập nhật danh mục tại [04] – Ngành có tỷ lệ doanh thu cao nhất: top -up “Không tạo ra doanh thu”. Khi giá trị này được chọn, giá trị mục tiêu được hiển thị [05] = 0 và kiểm tra doanh số bán hàng theo mục tiêu [04] trong Phụ lục 03-1A = 0
 • Cập nhật Phụ lục 03-1A / TNDN: Cho phép nhập âm các chỉ tiêu 13, 14, 15, 16. Kiểm tra nếu 17> 16 thì hiển thị cảnh báo màu vàng “Chi phí lãi vay lớn hơn chi phí tài chính. Đề nghị người nộp thuế kiểm tra lại”.
 • Cập nhật ràng buộc để có thêm các ưu đãi:
 • Đối với tờ khai MST 10 số (MST dùng để nộp tờ khai) để được ưu đãi trong cùng khu vực
  • Tính theo công thức và đúng chỉ tiêu cột (17) PL 03-3A, Nếu (17) <0 thì (19) = 0
  • Tính theo công thức và đúng chỉ tiêu cột (18) PL 03-3B, Nếu (18) <0 thì (20) = 0
 • Cập nhật ràng buộc về bổ sung khuyến khích 03-3D:
  • Loại bỏ nhu cầu nhập mục tiêu [10], [11]
  • Ứng dụng hỗ trợ tính toán định mức [14] = [12] x 20% x [13]chỉnh sửa
  • Chỉ nhập thông tin vào mục B nếu ưu tiên lựa chọn theo loại hình “Ưu đãi thuế đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ”
 • Cập nhật các ràng buộc trên tiêu chí C1, C2 trên khai báo như sau:
  • Bỏ chọn nếu C1> 0, sau đó đánh dấu C2 <= C1
  • Không bị ràng buộc nếu C1 <0, thì C2 đến C6 phải bằng 0
  • Nếu C1-C2 <= 0, thì C3 đến C6 = 0
  • Nếu C1-C2> 0 thì đánh dấu C3 <= C1-C2
  • Mục tiêu [C2] : cho phép đầu vào âm và dương
  • Nếu C2 không phải là 0, thì bắt buộc phải chọn một loại thu nhập miễn thuế

Tích hợp chữ ký số mới

 • Sử dụng tích hợp thông tin chữ ký số mới cho nhà cung cấp chữ ký số I-CA, One-CA trên các ứng dụng eCax.

Csss