Fast Accounting 11 – Phần mềm kế toán cho doanh nghiệp vừa và nhỏ | Technetvietnam

Kế toán nhanh Phần mềm kế toán dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Phần mềm Kế toán nhanh tích hợp nhiều phân hệ kế toán khác nhau giúp thực hiện các công việc liên quan đến doanh thu và chi phí, công nợ và báo cáo nhanh chóng.

Phần mềm kế toán Fast Accounting có 16 phân hệ

 • Quản lý hệ thống.
 • Kế toán tổng hợp.
 • Kế toán tiền mặt, tiền gửi, tiền cho vay.
 • Kế toán bán hàng và các khoản phải thu.
 • Kế toán mua hàng và các khoản phải trả.
 • Quản lý hàng tồn kho.
 • Kế toán tài sản cố định.
 • Kế toán công đoàn.
 • Báo cáo chi phí dựa trên mặt hàng.
 • Kế toán chi phí dự án, công trình xây dựng.
 • Kế toán giá thành sản phẩm sản xuất liên tục.
 • Kế toán giá thành sản phẩm sản xuất theo đơn đặt hàng.
 • Báo cáo thuế.
 • Quản trị viên báo cáo các trường do người dùng xác định.
 • Quản lý hóa đơn.
 • Thuế thu nhập cá nhân.

Kế toán nhanh phát triển trên công nghệ Microsoft, ngôn ngữ lập trình là C # .NET, cơ sở dữ liệu là SQL Server, có thể chạy trên một máy, mạng nội bộ hoặc làm việc từ xa qua internet. đặc biệt là Kế toán nhanh 11 có thể chạy đồng thời dưới dạng ứng dụng windows hoặc ứng dụng web thông qua các trình duyệt phổ biến như vậy Internet Explorer, Cáo lửa, Chrome

Phần mềm kế toán Fast Accounting cho phép người dùng chạy trên nền web, giúp người dùng không phải cài đặt phần mềm trên máy tính, chỉ cần truy cập vào địa chỉ trên web, gõ tên và mật khẩu là có thể hoạt động bình thường. Điều này đặc biệt thuận tiện khi làm việc từ xa và khi mở rộng thêm văn phòng, chi nhánh, cửa hàng …

Ghi chú: Fast Accounting 11 mà bạn tải xuống chỉ là phiên bản dùng thử 30 ngày. Sau khi tải xuống và cài đặt, bạn có thể đăng nhập bằng những người dùng / thẻ sau để sử dụng:

 • Tên: ABC
 • mật khẩu mở khóa: 123

Csss