HOTICH.VN R80 – Phần mềm quản lý hộ tịch | Technetvietnam

HOTICH.VN là phần mềm quản lý hộ tịch hữu íchỦy ban nhân dân xã / phường / thành phố, chi cục tư pháp quận / huyện / thành phố, cục tư pháp khu vực / thành phố, đại sứ quán Việt Nam ở nước ngoài, cục lãnh sự – Bộ ngoại giao, bộ tư pháp thực hiện các nghiệp vụ quản lý hộ tịch một cách dễ dàng.

Sổ hộ tịch

HOTICH.VN được xây dựng trên nền tảng điện toán đám mây, chạy trực tuyến trên nền web, giúp người dùng truy cập và sử dụng mọi lúc, mọi nơi thông qua mạng Internet. Đồng thời, đối vớiđáp ứng đầy đủ các yêu cầu nghiệp vụ theo Luật Hộ tịch số. 60 2014 QH13 được tuyên bố vào ngày 20 tháng 11 năm 2014.

HOTICH.VN đáp ứng đầy đủ các dịch vụ theo quy định

 • Luật Hộ tịch số 60/2014 / QH13 được ban hành ngày 20 tháng 11 năm 2014.
 • Nghị định 123/2015 / NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch số 60/2014 / QH13.
 • Thông tư 15/2015 / TT-BTP ban hành ngày 16 tháng 11 năm 2015 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015 / NĐ-CP.
 • Thông tư 04/2016 / TT-BTP ban hành ngày 03/03/2016 quy định một số hoạt động thống kê của ngành tư pháp.

Những thay đổi trong bản cập nhật HOTICH.VN R80

Cập nhật biểu mẫu gia hạn

Từ phiên bản HOTICH.VN R80 cập nhật cơ chế đăng ký gia hạn theo dòng thời gian, cập nhật phiếu đăng ký gia hạn / cập nhật và xuất hóa đơn tài chính cho đơn vị để phù hợp hơn.

Đồng thời, có thể ký điện tử trên phần mềm và gửi lên MISA một cách nhanh chóng. Trong quá trình sử dụng, sẽ có lời nhắc gia hạn:

Thông báo trước khi hết hạn từ 90 - 1 ngày
Thông báo trước khi hết hạn từ 90 – 1 ngày
Khi quá hạn từ 1 ngày trở lên
Khi quá hạn từ 1 ngày trở lên

Khi bạn nhận được thông báo, hãy nhấn Đăng ký gia hạn. Phần mềm hiển thị màn hình Đăng ký một phần mở rộng để sử dụng phần mềmbạn kiểm tra lại thông tin và khai báo lại thông tin không chính xác và chưa đầy đủ thì bấm tiếp tục.

Đăng ký một phần mở rộng để sử dụng phần mềm
Đăng ký một phần mở rộng để sử dụng phần mềm

Tích hợp MISAID

Thay vào đó là phiên bản R80 tích hợp MISAID giúp người dùng sử dụng một tài khoản để đăng nhập vào tất cả các phần mềm MISA. Tài khoản này không nhất thiết phải được liên kết.

Một số tính năng chính của phần mềm quản lý hộ tịch HOTICH.VN

Gửi đơn đăng ký của bạn trực tuyến:

Cho phép nộp hồ sơ đăng ký hộ tịch trực tuyến qua mạng Internet trên mọi thiết bị.

Nộp tờ khai hộ tịch trực tuyến

Tìm sổ hộ tịch của từng công dân:

cho phép nó quản lý hộ tịch xem được toàn bộ thông tin trong Sổ hộ tịch của công dân từ khi đăng ký khai sinh đến khi khai tử.

Tra cứu hộ tịch

Chuẩn bị đầy đủ mẫu báo cáo:

 • Cung cấp đầy đủ biểu mẫu hộ tịch, sổ hộ tịch, báo cáo hộ tịch theo quy định của Nhà nước.
 • Các báo cáo, phân tích thống kê hỗ trợ công tác quản lý nhà nước như: Số trẻ dưới 6 tháng tuổi, số trẻ vào lớp 1, số trẻ trong độ tuổi được miễn phí BHYT …

Báo cáo thông số

Tự động tổng hợp các báo cáo:

 • Sở Tư pháp, Sở Tư pháp có thể xem Sổ hộ tịch và báo cáo thống kê hộ tịch của tất cả các Huyện, Lãnh thổ ngay sau khi UBND cấp xã nhập dữ liệu vào phần mềm.
 • Bộ Tư pháp có thể dễ dàng xem báo cáo tổng hợp dữ liệu hộ tịch của tất cả các tỉnh, thành phố trên cả nước và dữ liệu hộ tịch của công dân Việt Nam ở nước ngoài.

Kết nối với hệ thống một cửa điện tử:

Hỗ trợ liên thông trực tiếp với hệ thống một cửa tiếp nhận hồ sơ đăng ký hộ tịch và thông báo hẹn trả hồ sơ của công dân.

Sĩ quan một cửa

Bảo vệ:

 • Tự động sao lưu dữ liệu liên tục để tránh rủi ro.
 • Tất cả các giao dịch đều được mã hóa theo tiêu chuẩn SSL.
 • Cấp quyền cho từng người dùng, Theo dõi tất cả các giao dịch của người dùng với hệ thống.

HOTICH.VN giúp triển khai các dịch vụ trạng thái công tại

Ủy ban nhân dân xã:

 • Đơn khai sinh.
 • Đăng ký kết hôn.
 • Xác nhận tình trạng hôn nhân.
 • Đăng ký khai tử.
 • Đăng ký nhận con nuôi.
 • Đăng ký chăm sóc, chấm dứt chăm sóc.
 • Đăng ký nhận cha, mẹ, con.
 • Cải chính thay đổi, xác định lại dân tộc, giới tính, bổ sung hộ tịch.
 • Điều chỉnh hộ tịch.
 • Đăng ký lại hộ tịch.
 • Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch.

Phòng Tư pháp cấp huyện:

 • Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch.
 • Cấp lại bản chính Giấy khai sinh.
 • Thay đổi cải chính cho công dân trên 14 tuổi.
 • Điều chỉnh hộ tịch.

Sở Tư pháp có yếu tố nước ngoài:

 • Đăng ký khai sinh cho trẻ em có bố mẹ là người nước ngoài.
 • Đăng ký kết hôn với người nước ngoài.
 • Đăng ký khai tử cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài chết tại Việt Nam.
 • Đăng ký con nuôi có yếu tố nước ngoài.
 • Đăng ký việc giám hộ, chấm dứt việc giám hộ giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài.
 • Thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch, đăng ký lại hộ tịch cho công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài về nước thường trú.
 • Cấp bản sao hộ tịch, cấp lại bản chính giấy khai sinh.
 • Ghi vào Sổ hộ tịch của công dân Việt Nam đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.

Quản lý hộ tịch đối với công dân Việt Nam ở nước ngoài:

 • Đơn khai sinh.
 • Đăng ký kết hôn.
 • Xác nhận tình trạng hôn nhân.
 • Đăng ký khai tử.
 • Đăng ký nhận con nuôi.
 • Đăng ký chăm sóc, chấm dứt chăm sóc.
 • Đăng ký nhận cha, mẹ, con.
 • Thay đổi, cải chính hộ tịch.
 • Điều chỉnh hộ tịch.
 • Đăng ký lại hộ tịch.
 • Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch.
 • Sao y bản chính giấy tờ hộ tịch.

Tóm lại, phần mềm quản lý hộ tịch HOTICH.VN rất hữu ích, giúp cán bộ hộ tịch thực hiện các nghiệp vụ quản lý hộ tịch nhanh chóng và dễ dàng hơn bao giờ hết!

3 bước nộp tờ khai hộ tịch trực tuyến

Bước 1: Chọn nơi đăng ký, chọn thủ tục:

 • Chọn mức độ thực hiện thủ tục.
 • Chọn khu vực bạn sẽ đến làm thủ tục.
 • Lựa chọn thủ tục hộ tịch.

Bước 2: Điền thông tin khai báo:

 • Điền thông tin khai báo.
 • Bạn có thể lưu hồ sơ và in tờ khai kèm theo, sau đó mang bản in đến nộp trực tiếp tại địa phương để làm thủ tục.

Nộp tờ khai hộ tịch

Bước 3: Nộp tờ khai cho cơ quan chức năng:

 • Nhập thông tin xác minh.
 • Nút ấn Xong để gửi một tờ khai, sau đó:
  • Tờ khai được gửi cho cán bộ hộ tịch.
  • Hệ thống sẽ gửi Một số khai báo và một liên kết đến tuyên bố tới email của bạn.

Csss