MISA Bamboo.NET 2020 R19 – Phần mềm kế toán xã | Technetvietnam

MISA Bamboo.NET 2020 ialah perisian perakaunan komunal yang memenuhi sepenuhnya semua operasi perakaunan. Bantu akauntan komune dan wad melaksanakan operasi perakaunan dengan mudah dan cepat seperti: Belanjawan, tunai, deposit, bekalan, alatan, aset tetap, gaji…

Antara muka log masuk perisian MISA Bamboo.NET 2020
Antara muka log masuk perisian MISA Bamboo.NET 2020

Jika anda ingin menukar daripada sistem perakaunan komune/wad manual kepada sistem “perakaunan sendiri”, yang mudah dan mudah digunakan, cepat digunakan dan lebih profesional walaupun bagi mereka yang tidak mempunyai banyak wang. Jika anda mempunyai pengalaman dalam kedua-dua teknologi maklumat dan perakaunan, MISA Bamboo.NET 2020 adalah pilihan terbaik anda.

Pada masa yang sama, ia juga bersambung kepada perisian pengurusan aset QLTS.VN untuk bertukar data untuk membantu akauntan tidak perlu memasukkan data secara selari pada 2 perisian. MISA Bamboo.NET 2020 sentiasa mengemas kini Pekeliling tepat pada masanya:

 • Pekeliling 70/2019/TT-BTC membimbing bajet komune dan rejim perakaunan kewangan.
 • Pekeliling 324/2016/TT-BTC yang menetapkan Sistem Pengindeksan Belanjawan Negeri.
 • Pekeliling 342/2016/TT-BTC yang memperinci dan membimbing pelaksanaan sejumlah pasal Keputusan Pemerintah Nomor 163/2016/ND-CP bertarikh 21 Desember 2016 memperinci pelaksanaan sejumlah pasal Undang-Undang Anggaran Negara.
 • Pekeliling 343/2016/TT-BTC Membimbing pendedahan belanjawan untuk unit anggaran belanjawan dan organisasi yang disokong oleh belanjawan negeri.
 • Pekeliling 344/2016/TT-BTC Peraturan mengenai pengurusan belanjawan komune dan aktiviti kewangan lain komune, wad dan perbandaran.
 • Pekeliling 77/2017/TT-BTC Membimbing rejim perakaunan belanjawan Negeri dan aktiviti profesional Perbendaharaan Negeri.
 • Keputusan 4377/QD-KBNN dan 2899/QD-KBNN mengisytiharkan proses profesional bersatu untuk mengawal perbelanjaan belanjawan negeri melalui Perbendaharaan Negeri.
 • Pekeliling 45/2018/TT-BTC Membimbing rejim pengurusan dan pengiraan susut nilai dan pelunasan aset tetap di agensi, organisasi, unit dan aset tetap yang diberikan oleh Negara kepada perusahaan untuk pengurusan mengira komposisi modal Negeri dalam perusahaan.
 • Pekeliling 103/2005/TT-BTC mengenai piawaian dan syarat perisian perakaunan.
Antara muka input baki awal
Antara muka input baki awal

Ciri baharu MISA Bamboo.NET versi 2020 R19

Tukar notis arahan, latihan mengenai perisian

Tukar notis arahan dan latihan pada perisian supaya pengguna boleh mengakses saluran peribadi yang lebih pantas yang masih disokong oleh MISA.

 • Apabila pelanggan membuat penyelesaian akhir (1 Januari/B – 30 April/B), apabila log masuk ke perisian, perisian akan memaparkan mesej “Program sokongan penyelesaian kewangan” betul-betul di sudut kanan bawah skrin — > Lihat butiran –> Masalah biasa dalam penyelesaian –> Pilih item yang menarik untuk arahan terperinci.

Latihan/jawapan Zoom Percuma

Tukar saluran perundingan “Panduan Pengguna Zum” kepada “Latihan/Jawapan Zum Percuma” dan susun semula di atas.

Sejak versi R19, apabila log masuk ke perisian, apabila anda menghadapi masalah menggunakan atau ingin mempelajari perisian, anda boleh memilih bahagian Gunakan Nasihat dan pilih saluran sokongan berikut:

 • Panduan Pengguna Dalam Talian
 • Komuniti sokongan percuma
 • Menggali/menjawab melalui Zoom secara percuma
 • Belajar MISA dalam talian
 • Forum Sokongan MISA
 • UltraViewer
 • Pusat Panggilan MISA SOKONGAN (3,000 VND/minit)

Minta maklumat tambahan apabila pelanggan mengesahkan perjanjian penggunaan

 • Perisian menambah maklumat apabila pelanggan mengesahkan perjanjian untuk menggunakan perisian untuk meningkatkan keselamatan dan kesahihan.

Ciri baharu MISA Bamboo.NET versi 2020 R18.3

Kemas kini borang mengikut Dekri 99/2021/ND-CP

Borang No. 04.a.TT: Permohonan untuk pembayaran modal (Dekri 99/2021/ND-CP)

 • Bantu unit mencetak Borang No. 04.a.TT: Permohonan pembayaran modal mengikut Dekri 99/2021/ND-CP (Nama dahulu ialah Permintaan untuk pembayaran modal pelaburan (Dekri 11/2020/ND) -CP).
 • Sejak versi R18.3, akauntan boleh mencetak Borang No. 04.a.TT: Permohonan untuk pembayaran modal (Dekri 11/2020/ND-CP) pada antara muka berikut:
  • Penyata bayaran pendahuluan
  • Slip pengeluaran perbendaharaan
  • Pemindahan perbendaharaan
  • Pemindahan perbendaharaan ke akaun deposit

Borang No. 04.b.TT: Permintaan untuk mendapatkan semula modal (Dekri 99/2021/ND-CP)

 • Bantu unit mencetak Borang No. 04.b.TT: Permintaan untuk mendapatkan semula modal di bawah Dekri 99/2021/ND-CP (Nama dahulu ialah Borang C3-02/NS: Permintaan untuk bayaran pendahuluan modal pelaburan) (Dekri 11/2020 /ND-CP).
 • Daripada versi R18.3, pada Penyata Bayaran Pendahuluan, akauntan boleh mencetak Borang No. 04.b.TT: Permintaan untuk mendapatkan semula modal (Dekri 99/2021/ND-CP):
 • Selepas membuat slip bayaran pendahuluan, buat senarai bayaran pendahuluan dengan pergi ke modul Anggaran BelanjawanBuat PenyataBuat Penyata Bayaran Pendahuluan.
  • Klik CetakBorang No. 04.b.TT: Permintaan untuk pemulihan modal (Dekri 99/2021/ND-CP).
  • Isytiharkan parameter laporan.
  • Klik Setuju.

Borang No. 05/TT: Surat pengeluaran modal (Dekri 99/2021/ND-CP)

 • Bantu unit mencetak Borang 05/TT: Surat pengeluaran modal mengikut Dekri 99/2021/ND-CP (Nama dahulu ialah C3-01/NS: Kertas pengeluaran modal pelaburan (Dekri 11/2020/ND-CP) ).
 • Sejak versi R18.3, akauntan boleh mencetak Borang No. 05/TT: Pengeluaran modal di bawah Dekri 99/2021/ND-CP pada antara muka berikut:
  • Keluarkan belanjawan tunai
  • Pemindahan perbendaharaan
  • Resit untuk pengeluaran anggaran kemasukan dana
  • Tarik balik anggaran pemindahan
  • Pemindahan perbendaharaan gaji
  • Pengeluaran anggaran deposit
  • Pindahan perbendaharaan bayaran insurans
  • Pengeluaran gaji dan anggaran pemindahan insurans
  • Penyata bayaran pendahuluan

Ciri baharu MISA Bamboo.NET versi 2020 R18.2

Memenuhi ciri mengimport laporan perdamaian (Borang 01a, Borang 02a) ke sistem Perkhidmatan Awam Perbendaharaan Negeri

 • Bantu akauntan dengan cepat mengimport borang penyesuaian perbendaharaan: Borang 01a, Borang 02a daripada perisian MISA Bamboo.NET 2020 ke sistem DVC Perbendaharaan Negeri tanpa perlu memasukkan setiap baris secara manual untuk menjimatkan masa kemasukan data dan mengehadkan peninggalan ralat.

Arahan untuk mengimport laporan perdamaian (Borang 01a, Borang 02a) ke dalam sistem Perkhidmatan Awam Perbendaharaan Negeri

Langkah 1: Tambahkan Sambungan MISA DVC pada Google Chrome

Klik pautan untuk membuka Kedai Web Chrome: https://chrome.google.com/webstore/detail/misa-dvc-extension/nhipcnpoffhibiekgiddlcpfiagahckj

Tekan Lagi ke dalam Chrome di MISA DVC Extension.

Langkah 2: Borang eksport 01a, 02a di MISA Bamboo.NET 2020

Pilih menu LaporanLaporan Perbendaharaan.

Pilih untuk mencetak 2 templat:

 • Borang No. 01a-SDKP/DVDT: Jadual perbandingan anggaran belanjawan dengan mengeluarkan anggaran di Perbendaharaan Negeri
 • Borang No 02a-SDKP/DVDT: Jadual perbandingan penggunaan dana bajet negeri dengan mengeluarkan anggaran di Perbendaharaan Negeri.

Isytiharkan parameter laporan Klik Setuju.

Pada borang 01a, 02a, tekan Eksport data pengumpulan.

Pilih folder untuk menyimpan templat laporan yang dieksport dan beri nama laporan itu Jimat.

Perisian memaparkan mesej Kejayaan eksport.

 • Tekan ya untuk membuka folder eksport.
 • Tekan Tidak untuk menutup pemberitahuan.

Langkah 3: Import laporan eksport daripada MISA Bamboo.NET 2020 ke portal KBNN DVC

Log masuk ke portal DVC KBNN: https://dvc.vst.mof.gov.vn/ dan log masuk ke sistem.

klik Senarai DVC.

Pilih Bandingkan dan sahkan baki akaun unit transaksi di Perbendaharaan Negeri.

Tekan Tambah koleksi baharu.

Pilih Kod DVQHNS.

Pilih Borang rujukan.

Ketik ikon Menetapkan bentuk pen.

Masuk penuh Maklumat am –> Import.

Pilih kepada laporan yang dieksport daripada MISA Bamboo.NET 2020 pada komputer. Tekan Buka.

Perisian ini memuat naik data laporan ke portal DVC Perbendaharaan Negeri tanpa perlu memasukkan setiap baris secara manual. Semak dan masukkan maklumat yang hilang atau salah (maklumat amaran merah). Tekan Kemas kini.

Teruskan memilih sampel perbandingan lain untuk diimport ke Jabatan Perbendaharaan Negeri. Operasi adalah serupa dengan arahan di atas.

Atau tekan Untuk membersihkan untuk memadam laporan ini dan mengimport semula.

Selepas mempunyai laporan terkumpul penuh dan tiada ralat data, klik Serah untuk kelulusan untuk menghantarnya kepada Ketua Akauntan/Ketua unit untuk kelulusan. Atau tekan Jimat untuk menyimpan rekod untuk perbandingan dan pengesahan baki akaun.

Ciri baharu MISA Bamboo.NET versi 2020 R18

 • Perisian ini menambah lajur Peruntukan supaya apabila menerima anggaran, mengeluarkan anggaran dalam bentuk Peruntukan sebagai Kiriman Wang, dan merekodkannya dalam Akaun 008, akauntan akan mencetak Borang No. 01b.
 • Perisian ini menambah lajur Peruntukan supaya apabila menerima anggaran, mengeluarkan anggaran dalam bentuk Peruntukan sebagai Kiriman Wang, dan merekodkannya dalam Akaun 008, akauntan akan mencetak Borang No. 02b.
 • Berdasarkan butiran yang timbul di bawah Dana Tunai (Akaun 111, 1121, 1128); Subjek (311, 331); Operasi (3361, 3362, 431); Akaun 211, 2111, 2112 diperolehi oleh Butiran Kod Objek mengikut Senarai Akaun, Dana Wang, Objek, dan Aktiviti supaya akauntan boleh mencetak laporan baki dengan butiran
 • Sambung kepada perisian penyelesaian kewangan MISA Lekima untuk mendapatkan sasaran hasil dan perbelanjaan mengikut pendapatan ekonomi rakyat mengikut Pekeliling 342/2016/TT-BTC. Dari situ, akauntan memasukkan anggaran pendapatan dan perbelanjaan pada awal tahun mengikut NDKT mengikut Pekeliling 342/2016/TT-BTC untuk dihantar ke Jabatan Kewangan bagi menyemak dan merumuskan.
 • Membenarkan menyediakan pilihan untuk menjana gaji, insurans dan dokumen kawalan peribadi. Apabila anda mendapat gaji daripada MISA SalaGov, anda boleh menjana pengeluaran mengikut Sumber dan senarai gaji; Mengikut sumber atau Dengan pelbagai sumber untuk memenuhi keperluan setiap Perbendaharaan tempatan.
 • Perisian ini menggabungkan untuk 3 baris (8% insurans sosial; 1.5% insurans kesihatan; 1% insurans pengangguran) ke dalam satu baris biasa. Tafsiran dan pilihan untuk 2 jenis subjek dengan sumbangan UI dan tanpa sumbangan UI.
 • MISA SalaGov menetapkan cara untuk membulatkan, akan mendapat Buluh yang sepadan.
 • Akauntan boleh mencetak senarai pembayaran untuk menunjukkan Kuantiti dan Kuota (Bilangan orang dan Harga Seunit gaji).
 • Akauntan unit komune Luong Hoa, Ben Luc, Long An boleh mencetak borang 01a mengikut ciri-ciri unit.

Beberapa ciri utama perisian perakaunan komune MISA Bamboo.NET 2020

Operasi belanjawan:

 • Pantau rapi proses membuat, menerima, mengeluarkan dan membandingkan anggaran belanjawan di perbendaharaan secara bulanan, suku tahunan dan tahunan.
 • Memenuhi aktiviti profesional berkaitan komitmen perbelanjaan mengikut Pekeliling 40/2016/TT-BTC membimbing pengurusan dan kawalan komitmen membelanjakan belanjawan negeri melalui Perbendaharaan Negeri.
 • Memuaskan profesion menerima anggaran, menggunakan dan menyelesaikan pembayaran belanjawan mengikut setiap program dan projek sasaran.

Buat templat belanjawan
Cipta templat anggaran hasil mengikut kandungan ekonomi.

Perniagaan tunai:

 • Membenarkan menjejak butiran deposit terperinci ke setiap akaun Bank, Perbendaharaan.
 • Pantau hasil, perbelanjaan dan baki deposit pada unit pada bila-bila masa.

Bil
Muat turun MISA Bamboo.NET 2020 – Antara muka resit tunai.

Perniagaan deposit

 • Membenarkan menjejak butiran deposit terperinci ke setiap akaun Bank, Perbendaharaan.
 • Pantau hasil, perbelanjaan dan baki deposit pada unit pada bila-bila masa.

Slip pemindahan wang dalaman
Slip pemindahan wang dalaman.

Bahan, alatan dan peralatan profesional:

 • Jejaki, urus, tangkap butiran, import, eksport, inventori bekalan dengan cepat, CCDC pada setiap masa.
 • Membenarkan mengawal jumlah CCDC yang digunakan oleh setiap jabatan.

Slip kenaikan
Invois pertambahan bahan, alatan dan peralatan.

Operasi aset tetap (aset tetap):

 • Pengurusan terperinci setiap aset tetap mengikut setiap jabatan kegunaan.
 • Mencerminkan dengan tepat peningkatan, penurunan dan pelarasan nilai aset tetap.
 • Kira susut nilai aset tetap secara automatik.

Slip pelarasan aset tetap
Slip pelarasan aset tetap.

Pekerjaan gaji:

 • Benarkan membuat daftar gaji, merekodkan kos gaji, insurans sosial, insurans kesihatan dan penahanan PIT secara automatik.
 • Membenarkan pembayaran gaji melalui akaun Bank, Perbendaharaan.
 • Sokongan untuk menjejaki pembayaran gaji dan membayar bayaran gaji terperinci untuk setiap pekerja.

Gaji
MISA Bamboo.NET 2020 menyokong senarai gaji.

Pekerjaan lain:

 • Melaksanakan entri penutup akhir tahun secara automatik.
 • Benarkan menutup buku perakaunan pada akhir tempoh.

Keperluan Sistem:

Keperluan perkakasan:

 • Komputer: Pemproses Intel Dual Core atau lebih tinggi.
 • Memori dalaman (RAM): 1GB atau lebih.
 • Cakera Keras: 3 GB ruang kosong atau lebih.
 • Monitor: 1024×768 atau resolusi yang lebih baik.
 • CD-ROM kelajuan 12x atau lebih tinggi.
 • Kad bunyi, pembesar suara (digunakan untuk menonton tutorial video).

Keperluan perisian

 • Sistem Pengendalian: Windows 7/Vista/Windows XP SP2/Windows Server 2003 SP1 atau lebih baru.
 • menaip Vietnam UniKey.

MISA Bamboo.NET 2020 membantu kakitangan perakaunan di komune dan wad untuk melaksanakan operasi perakaunan dengan mudah dan cepat, dengan ketara menjimatkan masa dan usaha.

Csss