Python 3.10.1 – Ngôn ngữ lập trình cơ bản | Technetvietnam

Python 3.10 là một ngôn ngữ lập trình ngày càng phổ biến, cũng như là ngôn ngữ được lựa chọn để dạy những người mới học lập trình.

Giao diện phần mềm lập trình Python
Giao diện phần mềm ngôn ngữ lập trình Python

Tải xuống Python – Ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất

Phần mềm Python được nhập hoàn toàn động và sử dụng cấp phát bộ nhớ tự động; vì vậy nó tương tự như Perl, Ruby, Scheme, Smalltalk và Tcl. Python được phát triển trong một dự án mã nguồn mở, do Tổ chức phần mềm Python phi lợi nhuận quản lý.

Theo Eric S. Raymond, Python là ngôn ngữ có hình thức rất sáng sủa, cấu trúc rõ ràng, dễ dàng cho người mới bắt đầu học lập trình. Cấu trúc Python cũng cho phép người dùng viết mã với số lần nhấn phím tối thiểu.

Ban đầu, phần mềm lập trình Python được phát triển để chạy trên nền tảng Unix. Nhưng theo thời gian, nó “mở rộng” sang tất cả các hệ điều hành từ MS-DOS đến Mac OS, OS / 2, Windows, Linux và các hệ điều hành khác từ họ Unix.

Ngôn ngữ lập trình Python sử dụng các đối tượng, lớp và ngôn ngữ cú pháp để giúp người dùng tạo, chỉnh sửa và phát triển ứng dụng. Mã được viết bằng Python có thể được biên dịch trong khi tạo tệp exe của riêng nó.

Ngôn ngữ lập trình này là “xương sống” cho nhiều ứng dụng phần mềm được phát triển cho mục đích thương mại hoặc học thuật. Nó bao gồm một thư viện lớn với nhiều công cụ được thiết lập sẵn. Tải xuống miễn phí Python.

Python được cập nhật liên tục để đáp ứng nhu cầu của người dùng

Các tính năng chính của Python

 • Cú pháp rõ ràng, dễ đọc
 • Hướng đối tượng trực quan
 • Biểu thức tự nhiên cho mã
 • Hỗ trợ đầy đủ các mô-đun và gói phân cấp
 • Lỗi hoạt động dựa trên phương pháp ngoại lệ
 • Nhiều loại dữ liệu phân cấp khác nhau
 • Thư viện tiêu chuẩn có thể mở rộng và các mô-đun của bên thứ ba cho mỗi tác vụ
 • Viết phần mở rộng và mô-đun dễ dàng bằng C, C ++ (hoặc Java cho Jython, ngôn ngữ .NET cho IronPython)
Cập nhật Python mới nhất

Cập nhật Python mới nhất

Python 3.10:

Core và tích hợp

 • Sửa lỗi sao chép trong các đối tượng type.GenericAlias.
 • Phân phối GIL khi thực thi hệ thống isatty trên bất kỳ bộ mô tả tệp nào. Tính năng này sẽ ảnh hưởng đến os.isatty (), os.device_encoding () và io.TextIOWrapper. Cũng ảnh hưởng đến io.open () trong chế độ văn bản. Thay đổi này cũng sửa một lỗi trong os.isatty ().
 • Đã sửa lỗi liên quan đến Giao thức .__ init__ gây ra Lỗi đệ quy khi được gọi trực tiếp hoặc qua super ().
 • Khi trình thông dịch hiển thị một ngoại lệ, tên đó hoàn toàn đủ điều kiện. Trước đây, chỉ có tên lớp được kết hợp với tên mô-đun, dẫn đến lỗi hiển thị tên không đầy đủ.

Thư viện

 • Đã sửa lỗi threading._shutdown () khi nhập mô-đun phân luồng lần đầu tiên bên ngoài luồng chính và gây ra lỗi thoát Python.
 • Sửa trạng thái nguồn trong phương thức Thread.join () của mô-đun luồng. Nếu chức năng bị gián đoạn bởi một tín hiệu và nhà điều hành tín hiệu tạo ra một ngoại lệ, hãy đảm bảo rằng luồng vẫn ở một trạng thái nhất định để tránh lỗi.
 • Sửa lỗi unittest.IsolatedAsyncioTestCase.debug () không chạy đồng thời và phản hồi.
 • Và sửa nhiều lỗi lớn nhỏ khác trong Python 3.9.

Csss