QLTS.VN R126.4 – Phần mềm quản lý tài sản | Technetvietnam

QLTS.VN là phần mềm quản lý tài sản do Misa phát triển, được xây dựng trên công nghệ điện toán đám mây. Hỗ trợ các đơn vị hành chính, xã, phường thực hiện các nghiệp vụ quản lý tài sản mọi lúc, mọi nơi, trên mọi thiết bị.

Giao diện chính của phần mềm QLTS.VN

Phần mềm QLTS.VN chạy hoàn toàn trên nền tảng web, giúp các đơn vị quản lý tự động tổng hợp báo cáo toàn ngành, xác định vị trí tổng hợp tài sản đơn vị trực tuyến qua mạng Internet.

QLTS.VN cập nhật đầy đủ chế độ quản lý tài sản

 • Luật Quản lý và Sử dụng Tài sản Công số 15/2017 / QH14.
 • Nghị định 151/2017 / NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.
 • Thông tư 144/2017 / TT-BTC hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 151/2017 / NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.
 • Thông tư 45/2018 / TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý và tính trích khấu hao tài sản cố định trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.
 • Thông tư 107/2017 / TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp.

Các tính năng mới trong phần mềm QLTS.VN R126.4

 • Phần mềm cập nhật danh mục loại tài sản theo Nghị định 04/2019 / NĐ-CP vào menu Danh mục loại tài sản giúp cán bộ quản lý tài sản đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý danh mục loại tài sản theo Nghị định số. 04/2019 / NĐ-CP. Nghị định 04/2019 / NĐ-CP.
 • Khi lập kế hoạch mua sắm, cán bộ quản lý tài sản có thể lựa chọn hạng tài sản cần mua sắm, đồng thời in bảng tổng hợp kế hoạch mua sắm trình cấp trên để giúp cán bộ quản lý tài sản lập kế hoạch mua sắm.
  • Tạo kế hoạch mua sắm: Chọn menu Tài sản Khác -> Chọn tab Kế hoạch Mua sắm -> Bấm Thêm, chọn Kế hoạch Mua sắm Tự chủ hoặc Kế hoạch Mua sắm Tập trung -> Bấm Thêm -> Chọn Tên Thuộc tính, chọn Loại Thuộc tính, Loại Hạn ngạch -. Nhấp vào để lưu.
  • In Tóm tắt Kế hoạch Mua sắm: Chọn kế hoạch mua sắm cần in -> Chọn phần Báo cáo Bảng Tóm tắt Mua hàng.
 • Cán bộ quản lý tài sản có thể nhanh chóng xem / tìm kiếm tài sản theo cây loại tài sản để xem thông tin về loại tài sản dễ dàng trong nháy mắt, giúp cán bộ TSMS tra cứu tài sản bộ theo cây loại tài sản như màn hình danh sách để thống kê thông tin theo loại tài sản.
  • Ví dụ: Chọn loại tài sản là Máy tính để bàn => chương trình lọc tất cả tài sản thuộc loại Máy tính để bàn để xem theo đơn vị.

Các tính năng mới trong phần mềm QLTS.VN R126

 • Cho phép cán bộ QLTS in Mẫu 08a, 08b theo loại tài sản yêu cầu là Đất, Nhà, Xe, Tài sản trên 500 triệu và in các loại tài sản.
 • Theo quy định tại Quyết định 50/2017 / TT-BTC quy định định mức máy móc thiết bị trong đơn vị và Quyết định 434 / QĐ-BTTTT quy định định mức sử dụng xe ô tô đi làm, chức vụ, công vụ. ; Phần mềm bổ sung cảnh báo khi kê khai số lượng tài sản vượt định mức.
  • Theo dõi mức tài sản
  • Khai báo thuộc tính và chọn loại định mức cho thuộc tính
  • In báo cáo tình trạng ô tô như bình thường
 • Kế toán xin cập nhật kết quả 11/2020 / QĐ-UBND theo đặc thù của tỉnh Kiên Giang
  • Thay đổi loại tài sản theo Quyết định 11/2020 / QĐ-UBND
  • Hủy chuyển đổi theo Quyết định số 11/2020 / QĐ-UBND
 • Bộ Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu mẫu tem TSCĐ / CCDC theo thông tin yêu cầu
 • Cán bộ quản lý tài sản yêu cầu cập nhật mẫu S11- Sổ TSCĐ (theo chế độ kế toán) theo mẫu Thông tư 70/2019 / TT-BTC
 • Thêm thông tin đăng nhập MISA ID với Tên người dùng
  • Tăng tính bảo mật, tăng lợi ích của dịch vụ MISA.
  • Lấy mật khẩu của bạn một cách dễ dàng khi cần thiết.
  • Chỉ sử dụng 1 tài khoản duy nhất cho tất cả các sản phẩm của MISA, không cần quản lý nhiều tài khoản.
 • Kế toán cần có kết nối giữa phần mềm MISA Mimosa.NET 2020 và QLTS.VN nếu cập nhật tài khoản MISA ID

Các tính năng mới trong phần mềm QLTS.VN R125

 • Khách hàng muốn theo dõi tất cả các chi phí liên quan đến TSCĐ: phần mềm này cho phép người quản lý TS nhanh chóng thêm kế hoạch bảo trì từ danh sách tài sản và hiển thị chi tiết giá tài sản.
 • Khách hàng xin phép quản lý tình trạng sử dụng TSCĐ: bổ sung thông tin về tình trạng hoạt động của tài sản để người quản lý tài sản dễ dàng lọc theo từng trạng thái quản lý.
 • Cho phép in báo cáo tình hình bảo dưỡng tài sản theo từng loại, nhóm cụ thể theo yêu cầu của đơn vị.
 • Khách hàng muốn theo dõi tài sản theo quy trình: phần mềm cho phép tìm kiếm tài sản theo khoảng thời gian, trạng thái hoạt động, v.v.
 • Cán bộ QLTS có tùy chọn ẩn danh sách tài sản để có thể giấu tài sản không sử dụng.
 • Khách hàng muốn tìm kiếm TSCĐ với nhiều thông tin khác nhau: phần mềm chỉ cho phép tìm kiếm một số thông tin như mã, tên, v.v. theo danh mục TSCĐ, không được phép khám xét theo biển kiểm soát, sê-ri, v.v.

Các tính năng mới trong phần mềm QLTS.VN R124

 • Hỗ trợ cán bộ quản lý tài sản có nhu cầu xem các tài liệu liên quan đến tài sản để tiện tham khảo. Phần mềm này cho phép đính kèm các tài liệu liên quan khi kê khai tài sản.
 • Hỗ trợ cán bộ quản lý tài sản theo dõi định mức tài sản cố định theo Quyết định 50/2017 / TT-TTg.
  • Nêu loại định mức tài sản
  • Khai báo danh sách Tiêu đề / Tiêu đề
  • Khai báo thông tin chức vụ / chức danh cho người dùng
  • Chọn loại định mức tài sản cho tài sản
  • Kiểm soát viên in báo cáo so sánh tài sản thực tế với định mức
 • Hoàn thiện các biểu mẫu báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản khác trong cơ quan, tổ chức, đơn vị theo đặc thù Hà Nội
 • Cập nhật báo cáo cụ thể Sở Tài chính Hà Nội cho các đơn vị trực thuộc
  • Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản, đất đai trong cơ quan hành chính, sự nghiệp
  • Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan hành chính, sự nghiệp
  • Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản khác trong cơ quan, tổ chức, đơn vị
 • Các công cụ hỗ trợ phần mềm trực tuyến bổ sung
 • Cập nhật tổng đài HỖ TRỢ MISA trên phần mềm: liên hệ ngay với MISA bằng cách click vào tổng đài HỖ TRỢ MISA ngay đầu trang hoặc tư vấn tổng đài HỖ TRỢ MISA dưới phần mềm (3.000đ / phút).
Thay đổi loại thuộc tính
Thay đổi loại thuộc tính

Các tính năng chính của phần mềm quản lý tài sản QLTS.VN

Quản lý tài sản chi tiết:

 • Quản lý tài sản theo loại tài sản, theo bộ phận, theo bộ phận người dùng.
 • Cho phép luân chuyển tài sản giữa các bộ phận.
 • Theo dõi tình trạng của từng tài sản và các thông tin chi tiết như: Năm sản xuất, năm sử dụng, xuất xứ của sản phẩm, tính năng, nguyên giá, khấu hao lũy kế, giá trị còn lại.
 • Theo dõi tài sản đang sử dụng, tài sản cho thuê hoặc cho thuê.
 • Theo dõi tài sản do đơn vị mua, tặng, giúp đỡ, tài trợ.
 • Theo dõi tài sản theo từng nguồn kinh phí: Nguồn ngân sách, nguồn sự nghiệp, nguồn khác …
 • Theo dõi các khoản hoa hồng, chiết khấu khi mua tài sản để lại đơn vị hoặc nộp ngân sách Nhà nước.

Điều chuyển tài sản giữa các bộ phận

Quản lý giá thầu trang:

 • Cho phép các đơn vị cấp dưới lập yêu cầu trang cấp tài sản và gửi cấp trên phê duyệt.
 • Cho phép theo dõi lịch sử, trạng thái của từng đề xuất, kiểm tra trang phân công tài sản.

Chỉ định một trang được xếp hạng nội dung

Theo dõi tình hình tăng giảm tài sản:

 • Tăng một hoặc nhiều tài sản, bổ sung tài sản từ yêu cầu tài trợ đã được phê duyệt. Tài sản bổ sung được theo dõi chi tiết theo nguồn hình thành, nơi sử dụng.
 • Ghi lại tài sản tự động khi yêu cầu thanh lý được chấp thuận.

Ghi nhận sự gia tăng tài sản

Định giá lại tài sản:

Ghi lại những thay đổi về nguyên giá, giá trị còn lại, số năm sử dụng, v.v. tài sản theo biên bản định giá lại hoặc theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Chỉnh sửa định giá tài sản

Kiểm kê tài sản:

 • Cho phép lập biên bản kiểm kê tài sản theo quy tắc kiểm kê đơn vị.
 • Theo dõi chi tiết quá trình thực hiện kiểm kê tài sản.

Kiểm kê tài sản

Bảo trì tài sản:

 • Cho phép lập kế hoạch bảo trì tài sản.
 • Theo dõi chi tiết các tài sản phục vụ.

Theo dõi việc sử dụng tài sản:

 • Theo dõi chi tiết tình hình sử dụng tài sản trong đơn vị: Tài sản đã sử dụng bao nhiêu nguyên liệu, nhiên liệu, có thể sử dụng bao nhiêu đơn vị …
 • Thực hiện báo cáo công khai tình hình sử dụng tài sản trong đơn vị.

Theo dõi việc sử dụng tài sản

Theo dõi tài sản:

 • Theo dõi chi tiết khai thác tài sản trong đơn vị.
 • Theo dõi các khoản thu.
 • Xử lý tiền thu được do khai thác tài sản.

Tính khấu hao và phân bổ tài sản:

 • Hỗ trợ tính khấu hao đối với tài sản hoạt động phi kinh doanh.
 • Hỗ trợ khấu hao tài sản phục vụ mục đích sản xuất kinh doanh, dịch vụ.

Ước tính khấu hao tài sản

Quản lý công cụ:

 • Quản lý danh sách các công cụ sử dụng trong đơn vị.
 • Kê khai bổ sung công cụ khi đơn vị có công cụ, dụng cụ cần sử dụng.
 • Chuẩn bị và theo dõi thông tin về các công cụ và thiết bị được sử dụng.
 • Lập và theo dõi chứng từ cấp phát dụng cụ, thiết bị trong đơn vị.
 • Lập và quản lý hồ sơ kiểm kê dụng cụ, thiết bị trong đơn vị.
 • Ghi chép và quản lý các dụng cụ, thiết bị không còn sử dụng trong đơn vị.

Thêm công cụ

Báo cáo tổng hợp:

 • Tự động tạo các báo cáo theo quy định của Nhà nước về quản lý tài sản như: Báo cáo công khai kế hoạch thu hồi tài sản Nhà nước, Báo cáo kê khai tài sản Nhà nước, Báo cáo kiểm kê tài sản …
 • Cho phép các đơn vị cấp dưới gửi báo cáo lên cấp trên và cấp trên duyệt báo cáo trực tuyến.
 • Hỗ trợ các cơ quan chủ quản và cơ quan tài chính tổng hợp và báo cáo cho tất cả các huyện, khu vực và các ngành.

Báo cáo được gửi lên đơn vị cấp trên

Yêu cầu hệ thống:

Tóm lại, phần mềm QLTS.VN rất hữu ích giúp chủ sở hữu theo dõi tài sản và đảm bảo tuân thủ các quy định của Nhà nước về quản lý tài sản.

Csss