Tải Mẫu giấy thi tự luận dành cho học sinh mới nhất -taimienphi.vn | Technetvietnam

Đề thi văn mẫu được làm trên khổ giấy A3, A4 gồm các nét gồm các nội dung chính như thông tin thí sinh, phần chấm điểm, số nét, ban chấm thi. Nội dung chi tiết của đề thi tự luận sẽ được chúng tôi cập nhật trong bài viết này.

nhanh lên và đi thi

Mẫu giấy thi a3 kẻ ngang

Đề thi văn mẫu

* Mẫu giấy thi A3

mau thi 2

Bên ngoài của bài kiểm tra luận

mau thi thu 3

Bên trong bài kiểm tra luận

* Bài văn mẫu khổ A4

Thi nhanh 4

TRƯỜNG ………………… KỲ THI HỌC BỔNG … – NĂM HỌC 201 … – 201 …

Họ và tên: …………………………… Môn thi: ……………………….

SBD: ……………… Phòng: ……………… Thời gian làm bài: 45 phút (Không cho biết thời gian giao nhiệm vụ)

Lớp: …….. Ngày kiểm tra: … / ….. / 20 .. Mã Thời gian: … ……….

nhanh chóng thi 5

Nhiệm vụ:

……………………………. …………………………………………… ………………………….. …………………………… … ………………………………….. .. ………… …………………………… … .. …………………………………. .. …………………………… …. .. ………………………………………… .. … ……………………………. .. ………. ………………………………………. . …… …………………………… ……. … . ………………………………….. …. … ………………………………….. …. …………………. … ……………… ………………. ……………………………………………… ……………………………………………… …………. …………………………… …. …………………………………… ………… …………………………… ….. …………………………………….. .. ………. …………………………… ….. .. ………………………………….. .. ..

Hi vọng với mẫu bài văn mẫu trên đây, các bạn đã biết cách tạo mẫu đề thi để chuẩn bị tốt nhất và hiệu quả cho kì thi sắp tới. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm phiếu tự đánh giá giáo viên để có thể lập mẫu bản tự nhận xét giáo viên, từ đó điều chỉnh chất lượng giảng dạy.

Csss