Tải Microsoft SQL Server 2016 | Technetvietnam

Microsoft SQL Server 2016

Microsoft SQL Server 2016 SP1

Gói dịch vụ Microsoft SQL Server 2016 là bản cập nhật và nâng cấp tích lũy của tất cả các phiên bản và mức dịch vụ của SQL Server 2016 lên SP1. Gói dịch vụ này bao gồm Cập nhật tích lũy 3 (CU3) SQL Server 2016 RTM.

Tải xuống Microsoft SQL Server 2016 SP1

Microsoft SQL Server Enterprise 2016

Truy cập các tính năng tới hạn theo sứ mệnh cho quy mô, bảo mật, giá trị cao và hiệu suất tốt nhất cho cơ sở dữ liệu cấp 1, trí tuệ doanh nghiệp và phân tích nâng cao.

Microsoft SQL Server Express 2016

Microsoft SQL Server Express 2016 được lập trình để xây dựng các ứng dụng tới hạn theo sứ mệnh thông minh, sử dụng nền tảng cơ sở dữ liệu kết hợp có thể mở rộng. Cơ sở dữ liệu chứa mọi thứ, bao gồm bảo mật nâng cao, phân tích trong cơ sở dữ liệu, hiệu suất bộ nhớ đáng tin cậy.

Microsoft SQL Server Express 2016 bao gồm 4 Core, cung cấp mức độ bảo mật nâng cao với mã hóa rõ ràng.

Microsoft SQL Server Express 2016 tương thích với Windows 10, Windows 7, Windows 7 Gói Dịch vụ 1, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2.

Microsoft SQL Server Standard 2016

Microsoft SQL Server Standard 2016 cung cấp cơ sở dữ liệu quản lý dữ liệu cơ bản và thông minh doanh nghiệp cho các phòng ban và tổ chức nhỏ đang chạy các ứng dụng của họ. Đồng thời, phần mềm hỗ trợ các công cụ lập trình phổ biến để quản lý cơ sở dữ liệu hiệu quả trên -premises và trên đám mây với tài nguyên CNTT tối thiểu.

Nhà phát triển Microsoft SQL Server 2016

Bản phát hành này cho phép các lập trình viên xây dựng bất kỳ ứng dụng nào trên SQL Server. Nó bao gồm tất cả các tính năng của phiên bản Enterprise nhưng được cấp phép để sử dụng như một hệ thống lập trình và thử nghiệm, không phải là một máy chủ sản xuất. Các nhà phát triển SQL Server là một lựa chọn lý tưởng cho những người muốn sử dụng SQL Server để kiểm tra các ứng dụng của họ.

Csss