Taskbar Hide 2.0 – Tiện ích giúp ẩn, hiện thanh tác vụ Windows | Technetvietnam

Ẩn thanh tác vụ là một công cụ nhỏ chạy trong khay hệ thống cho phép bạn quản lý các thanh tác vụ và mở các cửa sổ chương trình một cách hiệu quả. Nó có thể ẩn / hiện khay hệ thống, nút Start, thu nhỏ cửa sổ xuống khay hệ thống thay vì các biểu tượng lớn có chữ nổi trên thanh tác vụ …

Hướng dẫn sử dụng Thanh tác vụ Ẩn

Sau khi tải xuống, nhấp đúp vào tệp THSetup.exe để cài đặt và kích hoạt chương trình, sau đó nhấp vào menu StartPrograms> Taskbar Hide> Taskbar Hide

Trong giao diện tương tác của TH, bạn đánh dấu các hộp kiểm của cửa sổ cần xử lý, sau đó nhấn nút chức năng xung quanh hoặc nhấp vào Menu để chọn lệnh trong menu thả xuống:

  • Ẩn Windows (F6): ẩn các cửa sổ đang mở.
  • Hiển thị Windows (Ctrl + F6): cửa sổ hiển thị.
  • Đóng Windows (Ctrl + Shift + F6): đóng cửa sổ.
  • Thu nhỏ vào khay (Ctrl + M): thu nhỏ cửa sổ xuống khay hệ thống.
  • Sửa đổi thứ tự Windows Z (Ctrl + W): thay đổi trạng thái của cửa sổ đã chọn, chẳng hạn như đặt nó luôn ở trên cùng của cửa sổ khác (Always on top).
  • Thay đổi tiêu đề và biểu tượng: thay đổi tiêu đề và biểu tượng của cửa sổ.
  • Sắp xếp lại thanh tác vụ (Ctrl + R): sắp xếp lại thứ tự các cửa sổ trên thanh tác vụ.
  • Thanh tác vụ: ẩn / hiện các thành phần của thanh tác vụ như: Nút Khởi động (Start Button), biểu tượng cửa sổ mở trên thanh tác vụ (Task Window), khay hệ thống (SysTray), đồng hồ (Time Clock) hoặc toàn bộ thanh tác vụ (All TaskBars, Ctrl + T).
  • Tự động phóng to cửa sổ: tự động phóng to tất cả các cửa sổ mới mở (Tất cả các cửa sổ mới) hoặc chỉ mở các cửa sổ Internet Explorer (Chỉ các cửa sổ IE mới).

Csss