Học toán 3 – Phần mềm hỗ trợ, hướng dẫn học Toán lớp 3 | Technetvietnam

Học Toán 3 llà phần mềm mô phỏng kiến ​​thức toán lớp 3 đầu tiên bám sát chương trình sách giáo khoa để học sinh nghiên cứu, ôn tập và làm bài tập trực tiếp trên máy tính theo từng mảng kiến ​​thức môn học.

Giao diện chính của Học Toán 3

Với hơn 167 dạng kiến ​​thức mô phỏng, phần mềm này sẽ giúp các học sinh nhỏ tuổi tiếp cận với toàn bộ chương trình Toán học qua máy tính.

Tải phần mềm Học Toán cho các lớp khác tại đây:

Các chức năng chính của phần mềm Học Toán 3

Thực hành:

 • Chế độ thực hành được sử dụng cho tất cả học viên và khách.
 • Giúp các em ôn luyện toàn bộ 167 dạng kiến ​​thức trong sgk Toán lớp 3 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
 • Không giới hạn thời gian đào tạo.
 • Chế độ ôn luyện được chia thành 2 màn hình tương ứng với phạm vi kiến ​​thức của học kỳ I và II.

Kiểm tra:

 • Chế độ Kiểm tra chỉ dành cho Sinh viên đã đăng nhập.
 • Cho phép học sinh tự kiểm tra kiến ​​thức của mình bằng cách làm các bài tập theo các chủ đề của chương trình khác nhau.
 • Học viên có thể làm bài kiểm tra bất cứ lúc nào, với bất kỳ khối lượng kiến ​​thức nào.
 • Mỗi mảng kiến ​​thức cần làm đúng 7 câu liên tiếp.

Kiểm tra

Video hướng dẫn sử dụng phần mềm Học Toán 3

Các chủ đề kiến ​​thức chính trong phần mềm Học Toán 3

Học đếm và tính toán:

 • Kiểm tra số trong 1.000.
 • Cộng và trừ trong 1.000.
 • Bảng cửu chương với các số 6, 7, 8, 9, 10.
 • Bảng chia số 6, 7, 8, 9, 10.
 • Nhân với một số có 1 chữ số không nhớ.
 • Nhân với một số 1 chữ số theo bộ nhớ.
 • Chia cho số có 1 chữ số không nhẩm, có thể chia.
 • Chia cho số có 1 chữ số không nhẩm, chia có dư.
 • Làm quen với 4 chữ số.
 • Cộng và trừ các số trong 10.000.
 • Nhân một số 4 chữ số với một số 1 chữ số.
 • Chia một số 4 chữ số cho một số chữ số 1.
 • Đọc, viết, phân tích các số có 5 chữ số.
 • Cộng và trừ các số có 5 chữ số.
 • Nhân và chia một số 5 chữ số cho một số 1 chữ số.

Thực hiện bổ sung

chỉ một:

 • Đơn vị độ dài: dam, hm.
 • Bảng đơn vị độ dài.
 • Đơn vị khối lượng: gam.
 • Khái niệm về diện tích.
 • Các phép toán với diện tích cm2.

Đo diện tích

Xem đồng hồ, lịch và đọc thời gian:

 • Xem đồng hồ đơn giản, phức tạp và hỗn hợp.
 • Xem lịch năm.
 • Giải quyết các vấn đề thời gian đơn giản và phức tạp.

Làm quen với tiền:

 • Làm quen với các mệnh giá tiền: 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000 và 100.000 đồng.
 • Tính tiền theo ảnh của vật.
 • Các vấn đề liên quan đến tiền Việt Nam.

Hình học:

 • Phân biệt góc vuông và góc vuông.
 • Tính chu vi hình tam giác, hình vuông, hình chữ nhật và hình vuông bằng nhau.
 • Tính điểm trên đoạn thẳng.
 • Vẽ trung điểm của đoạn thẳng.
 • Nhận biết đường tròn, vẽ đường tròn.
 • Đo chiều dài và bán kính của hình tròn.
 • Tính diện tích hình vuông và hình chữ nhật.
 • Câu đố và câu đố ghép hình.

Học toán học kì II

Bài luận với văn bản:

 • Giải toán bằng 1, 2 phép tính.
 • Bài toán giảm đơn vị.
 • Bài toán phần trăm.
 • Các vấn đề liên quan đến chuyển động.

Toán học với các con số:

 • Tìm thừa số nhân.
 • Tìm số bị chia trong phép chia.
 • Tìm số bị chia trong phép chia.

So sánh 2 số ban đầu

Biểu thức toán học:

 • Biểu thức cộng, trừ, nhân và chia.
 • Tính giá trị của một biểu thức đơn giản.
 • Tính giá trị của một biểu thức đơn giản, không có dấu ngoặc đơn.
 • Tính giá trị của một biểu thức hỗn hợp, không có dấu ngoặc đơn.
 • Tính giá trị của một biểu thức hỗn hợp, trong ngoặc đơn.

Các dạng toán liên quan đến bảng, biểu đồ, bản đồ, số la mã:

 • Nhập các số theo thứ tự.
 • Điền số vào bảng cộng, trừ, nhân, chia.
 • Làm quen với chữ số La Mã.
 • Điền số vào bảng cộng, trừ, nhân, chia.

Học Toán 2 là phần mềm rất hữu ích, giúp các em học sinh lớp 2 trang bị cho mình toàn bộ kiến ​​thức trong sách giáo khoa một cách có hệ thống.

Csss